Six tips for new managers

Šest rad pro začínající manažery

Is it your first promotion to a management position? Do you want to start your management career on the right foot and avoid the most common and impactful mistakes new managers make? Then the following six tips aimed at newbie managers are for you.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Have the necessary expertise

Even the best managers cannot effectively lead their team if they do not know anything about the field of business the team is engaged in. That is why it is first and foremost necessary to possess all the necessary technical skills, the so-called "hard skills". All the rest can come later.

Do not underestimate one-on-one meetings with subordinates

Try to get to know your subordinates on a human, individual level. Therefore, do not underestimate regular balance meetings with individual subordinates.

Be active in the daily work of your team

Do not position yourself above the team. On the contrary, be part of it. Participate in the team's day-to-day business and follow the "regular" work of subordinates so you know what they face on a daily basis.

Convey plans and visions clearly

A team can only thrive if its members are well aware of the team's priorities and plans. Therefore, it is necessary to communicate clearly the values and visions of your team.

Remember: the best way to lead is by example

Whatever requirements, values and ideas you try to convey to your team, in the end you are the one who has the greatest influence on the mood in the team and engagement of its members. Always lead your subordinates by example.

Do not forget to delegate work

Many new managers have trouble delegating work. Do not assume you will be perceived as inefficient if you delegate work. Trust your subordinates and effectively delegate part of your agenda to them.

 

-mm-

  Šest rad pro začínající manažery

  Byli jste poprvé v životě povýšeni do manažerské role? Chcete vstoupit do své manažerské kariéry tou správnou nohou a vyhnout se nejčastějším a nejzávažnějším chybám, které noví manažeři dělají? Pak se vám bude hodit následujících šest rad pro začínající manažery.

  Tyto tipy přinesl server Entrepreneur.com.

  Mějte potřebné expertní znalosti

  I sebelepší manažer nemůže svůj tým efektivně vést, pokud neví, jak vlastně obor, kterému se tým věnuje, funguje. Proto je nutné ze všeho nejdřív mít potřebné technické dovednosti, tzv. „hard skills“, pak teprve přichází na řadu vše ostatní.

  Nepodceňujte setkávání jeden na jednoho s vašimi podřízenými

  Snažte se poznat své podřízené na lidské, individuální úrovni. Nepodceňujte proto pravidelná bilanční setkání se svými jednotlivými podřízenými.

  Buďte aktivní v každodenní práci svého týmu

  Nestůjte nad týmem. Naopak, buďte jeho součástí. A účastněte se každodenního chodu týmu a věnujte se i „běžné“ práci vašich podřízených, abyste věděli, čemu na denní bázi čelí.

  Jasně komunikujte plány a vize

  Týmu se může vést dobře jenom tehdy, když jeho členové dobře ví, jaké jsou priority a plány celé skupiny. Proto je nutné hodnoty a vize vašeho týmu zcela jasně komunikovat.

  Pamatujte, že podřízené nejlépe vedete příkladem

  Ať už se snažíte svému týmu předat jakékoliv požadavky, hodnoty a myšlenky, nakonec jste to vy sami, kdo má na náladu v týmu i angažovanost jeho členů největší vliv. Jděte tedy vždy svým podřízeným příkladem.

  Nezapomínejte delegovat práci

  Mnoho nových manažerů má problémy delegovat práci. Nemyslete si, že budete vnímáni jako málo efektivní, pokud budete svoji práci delegovat. Vložte do svých podřízených důvěru a efektivně jim část své agendy delegujte.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership