Five everyday duties of a successful manager

Pět každodenních povinností úspěšného manažera

In order for managers to be truly successful, they must not only possess the necessary hard skills but also be able to inspire and positively motivate subordinates in their everyday work. Here are five everyday responsibilities of a successful leader.

According to The Balance, every day a successful manager must ...

... communicate effectively

Setting up good and effective communication may well be the most important skill of any manager. It is necessary a manager communicate effectively with subordinates, support communication within the team and be capable of adjusting to the specifics of other people when communicating with them.

... be a role model

A manager cannot preach water and drink wine. They must serve as a role model in what they want from team members. Otherwise the team members will see through them and not fulfil the desired expectations.

... motivate others

Long-term motivation of team members, maintaining their work morale and offering a real and stimulating vision: these are quite complex tasks that every manager faces and need to keep in mind.

... solve conflicts

Dealing with conflicts is one of the key obligations of any manager. Sooner or later, conflicts will arise; not all of them are visible on the surface and many remain hidden. A good manager must be able to solve even those latent conflicts that exist just below the surface or have the potential to occur.

... be able to give expert advice

A manager should also have the necessary hard skills that allow them give advice to team members about the specific tasks they are facing.

 

-mm-

  Pět každodenních povinností úspěšného manažera

  Aby byl manažer skutečně úspěšným, nejen že musí vykazovat potřebné tvrdé dovednosti, ale musí umět své podřízené inspirovat a pozitivně motivovat i během své každodenní práce. Zde je pět každodenních povinností úspěšného lídra.

  Podle The Balance musí úspěšný manažer každý den...

  .. .efektivně komunikovat.

  Nastavení dobré a efektivní komunikace je snad nejdůležitější vlastností jakéhokoliv vedoucího. Je nutné, aby vedoucí efektivně komunikoval se svými podřízenými, podporoval komunikaci i uvnitř týmu a celkově se uměl při komunikaci přizpůsobovat specifikám druhého člověka.

  ... jít příkladem.

  Manažer nesmí kázat vodu a pít víno. Musí jít v tom, co chce po svých podřízených, příkladem, protože jinak ho členové jeho týmu prokouknou a jeho požadavky a očekávání naplňovat nebudou.

  ... motivovat ostatní.

  Dlouhodobá motivace členů týmu, udržení jejich pracovní morálky a nabídnutí reálné a nosné vize. To jsou poměrně složité úkoly, před kterými každý manažer stojí, a na které nesmí zapomínat.

  ... řešit konflikty.

  Řešení konfliktů patří k základním povinnostem jakéhokoliv manažera. A konflikty přijdou, dříve nebo později. Ne všechny konflikty jsou ale viditelné na povrchu a mnohé jsou skryté. Dobrý manažer musí umět řešit i ty konflikty, které se latentně odehrávají pod povrchem, i ty, které mají teprve potenciál nastat.

  ... umět poradit i po odborné stránce.

  Daný manažer by měl mít potřebné tvrdé dovednosti, které mu umožňují pomoci svým podřízeným s konkrétními úkony, které před nimi stojí.

   

  -mm-

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance
  Štítky: Leadership