Do not be a toxic boss: telltale signs that show you are one

Nebuďte toxický šéf. Zde jsou signály, podle kterých poznáte, že jím jste

A toxic team leader not only makes the life of team members much harder, but also kills the efficiency and potential of the team as a whole. Unfortunately, many managers do not even realise (or care) how their behaviour is creating a toxic environment. Since identification of the problem and admitting it are the first steps towards its solution, this article describes the signs that would indicate you are a toxic manager.

You do not listen

As The Muse states, a toxic manager does not listen to their subordinates. They ignore their opinions and do not adjust their behaviour according to the feelings and needs of their employees.

You practise micromanagement

Micromanagement of employees is one of the most serious offences of a toxic manager. By watching their subordinates' every step, the manager kills the potential of the whole team and frustrates employees.

You support unhealthy competition among employees

Motivating employees to do their best is one of the main tasks of a manager but it should always be done in a positive way. A manager should never create an unhealthily competitive environment, nor turn employees against one another.

You have unrealistic expectations

Unrealistic expectations and overambitious plans have only one effect: frustration of employees and their subsequent burnout. Keep expectations realistic and avoid stressing subordinates unnecessarily with unreasonable demands.

 

-mm-

  Nebuďte toxický šéf. Zde jsou signály, podle kterých poznáte, že jím jste

  Toxický vedoucí týmu nejenže dovede pořádně znepříjemnit členům týmů jejich práci, ale navíc i ubíjí efektivitu i potenciál celého týmu. Bohužel, řada manažerů si ani neuvědomuje (nebo jim je to jedno), že ve svém týmu vytváří toxické prostředí. A protože identifikace problému a jeho přiznání si jsou první kroky k řešení dané situace, ukážeme si v tomto článku signály, podle kterých poznáte, že jste toxický manažer.

  Neposloucháte

  Jak uvádí The Muse, toxický manažer neposlouchá své podřízené. Nenaslouchá jejich názorům ani své chování neupravuje podle aktuálních nálad a potřeb svých podřízených.

  Dopouštíte se mikro-mangementu

  Mikro-management zaměstnanců je jedním z nejzávženějších prohřešků toxického manažera. Tím, že hlídá každý krok svých podřízených, totiž dotyčný vedoucí ubíjí potenciál celého týmu a způsobuje tak frustraci členů svého týmu.

  Podporujete nezdravou konkurenci mezi pracovníky

  Motivovat své podřízené k lepším výkonům je sice jedním z hlavních úkolů jejich nadřízeného, ale mělo by se tak vždy dít pouze pozitivním způsobem. Manažer by rozhodně nikdy neměl vytvářet nezdravě konkurenční prostředí ani poštvávat podřízené proti sobě.

  Máte přehnaná očekávání

  Nereálná očekávání a přehnaně ambiciózní plány mají jediný dopad – frustraci a následné vyhoření pracovníků. Mějte reálná očekávání a zbytečně podřízené nestresujte s nesmyslnými požadavky.

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Leadership