A leader is neither a spy nor a drama queen

Lídr není špión ani dramatický umělec

We have already written a lot about leadership - mostly advice on how a leader should behave. Now let us take a different view and focus on how leaders should not behave. What personal traits should definitely not be in the portfolio of real leaders? In general, all traits that do not create any value for people. Specifically, we will summarise undesirable characteristics, originally mentioned on Entrepreneur.com. The discussion following the original article, where readers of this leading business-related website share their views on the bad qualities of leaders, is also of interest.

1. Emotional instability

Every leader must be able to control their emotions and also to deal with different types of people. This requires mainly patience and careful observation of the different personalities they are working with. Leaders who show only one emotional outburst after another cannot expect others to take them seriously.

2. Trying to befriend subordinates

Employees do not need a friend, but someone who will lead them and help them fulfil the company's strategy. Remember that it is impossible to please everyone.

3. Gossiping about superiors

Criticising superiors behind their backs significantly undermines the authority of leaders - both of those who are being slandered and those who do the slandering. Employees start to lose trust in their leaders as the rumours begin to spread. Every leader should be able to face directly the conflicts they encounter on a daily basis.

4. Excessive control

If a leader wants to help business grow, they should let employees do their job. Instead of continuously controlling others, they should focus on more strategic activities. This is not easy but it is important to remember the rule. Then it will be easier for you to follow it.

What other bad traits of leaders would you add?

-kk-

  Lídr není špión ani dramatický umělec

  Na téma leadership jsme toho napsali už hodně. Většinou to byly rady, jak se má lídr chovat. Zkusme to nyní vzít z druhé stránky a říci si, jak se lídr chovat nemá. Jaké vlastnosti rozhodně nepatří do portfolia skutečných lídrů? Obecně lze říci, že všechny, které nevytváří žádnou hodnotu pro lidi. Konkrétně si pak představíme čtyři nežádoucí vlastnosti, na které upozornil server Entrepreneur.com. Zajímavá je i diskuse pod článkem, kde čtenáři tohoto předního podnikatelského serveru sdílejí své názory na špatné vlastnosti lídrů.

  1. Emoční nestabilita

  Lídr musí umět ovládat své emoce a také jednat s různými typy lidí. Chce to hlavně trpělivost a pozorné sledování osobností, s nimiž pracuje. Pokud předvádí jeden emotivní výlev za druhým, nemůže očekávat, že jej ostatní budou brát vážně.

  2. Snaha být přítelem podřízených

  Zaměstnanci nepotřebují kamaráda, ale někoho, kdo je povede a pomůže jim plnit strategii firmy. Uvědomte si, že zavděčit se všem je nemožné.

  3. Pomlouvání nadřízených

  Kritika nadřízených za jejich zády výrazně podrývá autoritu lídrů – těch, kteří jsou pomlouvání, i těch, kteří pomlouvají. Dochází ke ztrátě důvěry mezi zaměstnanci a začínají se šířit různé fámy. Každý lídr by se měl umět postavit čelem ke konfliktům, na které dnes a denně naráží.

  4. Přílišná kontrola

  Pokud lídr chce pomoci své firmě v růstu, měl by nechat zaměstnance, aby dělali svou práci a místo neustálého kontrolování druhých se věnovat strategičtějším činnostem. Není to jednoduché, ale je důležité si to stále připomínat. Pak to pro vás bude snadnější.

  Jakou další špatnou vlastnost byste přidali vy?

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com