Do you set a good example for others?

Jdete ostatním příkladem?

Promises, promises. Have you ever heard your employees say this as an assessment of the managerial approach? Why have some managers not yet learned to stop making glib promises or proposing ideas which never see the light of day? The About Management website has prepared a few tips on how to act instead of talk.

1. Be a model example. Do you wonder why others do not follow you or do not do what you say? Be a role model of what you expect in others. If you create a rule or  change a process, be the first to follow it, others will follow.

2. Be part of the team. Do not always be the only one, who leads. Your team will appreciate that you are able to encourage leadership from other members.  A round table where everyone has an equal footing is a better example for your team meetings.

3. Achieve your goals together. Help others fulfill their expectations, as well as your goals. Make sure that everyone gets well-deserved rewards for the success of the teams work.

4. Deeds follow words. Make sure that when you say something, you immediately start  transforming words into practice. Make sure that your intentions are clear so it will be easier to reach your goals.

5. Create a commitment to the organization not only to your individual tasks. Your company is not here just to generate money. Promote the values and culture of the organization using all  methods of communication including, discussion at the meetings, corporate blog, intranet, social networks and so on.

6. Communicate strategically. Keep your communication channels open to strategic individuals so expectations and goals are always clear. Build your credibility throughout the company via strategic conversations with specific people on specific topics.

7. Discuss with senior managers. Talking to senior managers about  following established rules can be very challenging, but for the rules to be effective, they must apply to all managerial levels. Top managers must give each other feedback and be accountable for their behaviors.

-bn-

  Jdete ostatním příkladem?

  Sliby, chyby. Už se vám někdy stalo, že jste zaslechli své zaměstnance říkat tuto větu v kontextu hodnocení manažerského přístupu? Proč se někteří manažeři ještě nenaučili přestat říkat líbivé sliby nebo myšlenky, které se pak stejně nikdy nedočkají své premiéry? Server About Management připravil několik tipů, jak se naučit jednat místo řečí.

  1. Jděte příkladem. Divíte se, že vás ostatní nenásledují nebo nedělají to, co jim říkáte? Staňte se sami tou změnou, kterou očekáváte od ostatních. Pokud vytvoříte nějaké pravidlo nebo proces, uveďte jej v účinnost jako první a dodržujte jej, dokud i ostatní nezačnou.

  2. Buďte součástí týmu. Nesnažte se být vždy tím hlavním, který pouze vede. Váš tým ocení, že se dokážete také zapojit a nejen koučovat ostatní. K vašim týmovým meetingům za tímto účelem dobře poslouží například kruhový stůl, kde všichni působí rovnocenně.

  3. Splňte si společně své cíle. Pomáhejte ostatním naplnit svá očekávání, stejně tak, jako vy chcete splnit i vaše cíle. Ujistěte se, že každý dostává po zásluze odměnu za výsledek společné práce.

  4. Slova následují činy. Dbejte na to, že jakmile něco řeknete, ihned začněte pracovat na převedení slov do praxe. Ujistěte se, že ostatní vědí o vašem záměru. bude pro vás poté horší vytyčený cíl nesplnit.

  5. Vytvořte si závazek směrem k organizaci, nejen k vašim dílčím úkolům. Vaše společnost tu není jen proto, aby generovala peníze. Používejte k podpoře hodnot a kultury organizace veškeré komunikační nástroje – diskuze na zasedáních, firemní blog, intranet, sociální sítě a další.

  6. Komunikujte strategicky. Udržujte otevřené komunikační kanály směrem ke strategickým osobám tak, aby bylo vždy jasné, jaká jsou očekávání a další směr. Vybudujte si důvěru napříč společností pomocí strategických rozhovorů s konkrétními lidmi na specifická témata.

  7. Diskutujte se seniorními manažery. Takový druh hovoru může být náročnější, ale je velice důležité, aby uvedená pravidla neplatila pouze pro některé manažerské linie. Také top manažeři musí být odpovědní za své chování.

  -bn-

  Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu