Respect is a prerequisite for trust

Jak si získat respekt a tak i důvěru

Respected people appreciate others. Their own toil and hard work do not need to be celebrated but you can be sure they will recognise the efforts of those around them. For them, it is natural to send a thank-you email or leave a short note of appreciation. They know that it does not cost so much time to express gratitude. And they are well aware there are always enough people to be grateful to.

The behaviour of respected (and therefore trusted) people has some common features. These were noted by Website addicted2success.com.

They are humble

The modesty and humility of respected persons are connected with another kind of behaviour: such people rarely seek the limelight. For them, that is not the highest reward. The source of their motivation is their beliefs: they try to uphold the values they consider important. In business, they seek victory – but a shared victory. They think of things in terms of impact and change.

They understand that you reap what you sow

The truth is that you can identify a person who is probably highly respected solely by how they act after entering a room. They will shake hands with everybody and also give them a look in the eye and a warm smile. Respected people never fail to find the time to acknowledge others. To sum up, respected people have the mindset of giving. Generosity is a concept of selflessness that regularly enriches their lives.

They do not live in an ivory tower

Respected people do not consider themselves above the rest. They know other peoples' jobs and the whole business from the bottom up. And they do not mind occasionally getting their hands dirty.

They keep their promises

Highly respected people keep their word because they know that nothing means more than reliability. They never arrive late. And rather than empty words, they prefer to let their actions speak for them.

-jk-

  Jak si získat respekt a tak i důvěru

  Lidé, kteří jsou respektováni, obvykle dovedou ocenit ostatní. Jejich vlastní dřina a pilná práce nemusí být oslavována, ale buďte si jisti tím, že okolí takové úsilí rádo pochválí. Pro lidi, které ostatní respektují, je přirozené zaslat děkovný e-mail či zanechat krátký vzkaz s poděkováním nebo obdobným oceněním. Vědí, že je vděčnost nic nestojí. A také si dobře uvědomují, že vždycky je komu být vděčen.

  V chování většiny lidí, kteří se těší respektu i důvěře ostatních, je něco podobného. Co to je? To zjistil web addicted2success.com.

  Jsou pokorní

  Pokora a skromnost respektovaných lidí spočívá mimo jiné i v tom, že se nesnaží být za každou cenu středem pozornosti. Světla reflektorů totiž nepovažují za tu nejlepší odměnu. To, co je motivuje, jsou totiž jejich hodnoty. Chtějí uskutečnit to, s čímž se vnitřně ztotožňují. Chtějí dostát tomu, co je pro ně důležité. V byznysu touží po vítězství – chtějí ale, aby toto vítězství mohli sdílet s ostatními. Vším, co dělají, se snaží přispět ke změně a k vývoji k lepšímu.

  Vědí, že sklidí to, co zaseli

  Respektovanou osobu poznáte už podle toho, jak se chová, když vstoupí do místnosti. Nevynechají nikoho – s každým si potřesou rukou. Každému se také podívají do očí a věnují mu vřelý úsměv. Tito lidé si vždy najdou čas na to, aby ostatním prokázali uznání. Celkově se dá říct, že respektovaní lidé jsou zaměřeni na dávání. Štědrost je ctnost, která pravidelně obohacuje jejich život.

  Nežijí ve slonovinové věži

  Nemyslí si, že by byli něco lepšího než ostatní lidé. Znají práci ostatních lidí a váží si jí. Stejně tak znají celý svůj byznys dopodrobna, od základů. A nevadí jim, když si občas ušpiní ruce něčím, co není jejich hlavní náplň práce.

  Dodržují své sliby

  Na jejich slovo se můžete spolehnout. Vědí totiž, že nic není tak drahocenné jako spolehlivost. Také si zakládají na tom, že nikdy nechodí pozdě. A místo prázdných slov nechávají radši mluvit své činy.

  -jk-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě