If you want to become a respected manager, you should have these six traits

Chcete se stát uznávaným manažerem? Měli byste vykazovat těchto šest vlastností

Do you want to be a successful entrepreneur or manager? Do you want to inspire others, manage people and become an effective and respected manager? Then you should possess the following six basic characteristics of a successful leader. And don't worry: if you lack some of them, they can be learnt over time.

Active listening

As Forbes states, each person we meet has the potential to tell us something new we did not know previously. A successful manager is interested in what going on around them, always open to new things and information, and inspired by their surroundings.

Self-confidence

Generally speaking, successful people know how to use their strengths. A successful manager must trust their own skills and show sufficient confidence, without which they simply cannot manage others.

Goal-oriented with a positive attitude

Another important trait is unwillingness to give up. If the given person runs into an obstacle or a dead end, they either overcome it or turn round and find an alternative route. A successful manager always helps their team seek new ways and opportunities.

Personal development

A good manager keeps developing both themselves and the individual talent of their employees. If you want to be a successful leader, you should understand that personal development plays a key role in a sustainable leadership style.

Courage

A manager must be willing occasionally to take risks. But these need to be thought out and appropriate; they must not end up as a shock for the manager in question (or their team).

Sense of personal accountability

Sometimes a manager has to admit to a mistake and, above all, accept responsibility for their own actions and those of the team. In management no excuses will help you; you need to face up to your errors and learn from them.

 

 

-mm-

  Chcete se stát uznávaným manažerem? Měli byste vykazovat těchto šest vlastností

  Chcete se stát úspěšným podnikatelem nebo manažerem? Chcete inspirovat ostatní, vést pracovníky a zkrátka stát se efektivním a uznávaným manažerem? Pak byste měli vykazovat následujících šest základních charakteristik úspěšného lídra. A nebojte se – pokud jste se s nimi nenarodili, dají se i naučit.

  Aktivní naslouchání

  Jak uvádí Forbes, každý člověk, kterého potkáme, má potenciál nám říct něco nového, co jsme ještě doposud nevěděli. Úspěšný manažer se zajímá o dění kolem sebe, vždy je otevřený novým věcem a informacím a inspiruje se u svého okolí.

  Sebevědomí

  Obecně platí, že úspěšní lidé umí využívat svých silných stránek. Úspěšný manažer musí věřit svým schopnostem a musí vyzařovat dostatečně vysoké sebevědomí, bez kterého zkrátka nelze vést ostatní.

  Tah na branku a pozitivní přístup

  Neboli neochota se vzdát. Když daný člověk narazí na překážku nebo slepou uličku, buď ji obejde nebo se otočí a vydá se někam dál. Úspěšný manažer vždy pomáhá svému týmu hledat nové cesty a příležitosti.

  Osobní rozvoj

  Dobrý manažer rozvíjí jak sebe a své dovednosti, tak i individuální talent svých jednotlivých pracovníků. Pokud chcete být úspěšný lídr, musíte chápat, že osobní rozvoj hraje klíčovou roli v udržitelném stylu leadershipu.

  Odvaha

  Manažer musí být ochoten někdy podstupovat i určitá rizika. Ta ale musí být přiměřená a promyšlená a později nesmí dotyčného manažera (a jeho tým) nepříjemně překvapit.

  Smysl pro osobní odpovědnost

  Někdy je nutné přiznat si vlastní chybu. A především vzít za svoje činy i za svůj tým odpovědnost. V managementu vám žádné vymlouvání nepomůže a případným přešlapům je potřeba postavit se čelem a poučit se z nich.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Leadership