Be a long-term successful manager thanks to these seven tips

Buďte dlouhodobě úspěšným manažerem díky těmto sedmi tipům

What makes a manager successful? How can you maintain long-term success and gradually develop your career? How to motivate subordinates, build your personal brand and always give your best performance? Here are seven tips that will help you achieve these aims.

These tips were published by legendary coach Brian Tracy on his blog.

Always keep learning

Every good manager (and employee too) needs to be learning all the time. Take an interest in the latest trends in your field and keep an eye on its development, even though it may seem to you that, due to all your managerial duties, you have no time for such things.

Know exactly what is expected of you

In order to be able to lead your team well, you need to know what is expected of both you yourself and the team. What are your goals, rights and duties? You must be quite clear about all these things.

Learn to work effectively in a team

Bizarre as it may sound, not all managers are necessarily good team players. A manager who is successful in the long run knows that in the vast majority of cases success is a collective effort; thus they are an excellent team player, giving employees space for their own initiative.

Take responsibility for yourself and your team

Do not try to make excuses when faced with failure. Accept full responsibility for your team and your own work.

Perfect your managerial soft skills

Even the best technical skills and knowledge will not help you if you are weak in the soft ones. Work on your management soft skills, such as communication, and you can make significant progress very quickly.

Keep a positive attitude

A good manager always sees opportunities where others see obstacles and problems. It is the task of a manager to maintain a positive attitude under all circumstances and motivate their team even in times of extreme crisis.

Learn to separate work and personal life

Last but not least, you must learn to switch off from work, so to speak. Find a balance between work and your personal life and keep these two worlds separate; otherwise it may happen that you will soon burn out.

 

-mm-

  Buďte dlouhodobě úspěšným manažerem díky těmto sedmi tipům

  Co dělá manažera úspěšným? Jak si udržet dlouhodobý úspěch a postupně rozvíjet svoji kariéru? Jak motivovat podřízené, budovat si osobní značku a vždy podávat maximální pracovní výkon? Zde je sedm tipů, které vám těchto cílů pomohou dosáhnout.

  Tyto tipy uveřejnil legendární kouč Brian Tracy na svém blogu.

  Neustále se vzdělávejte

  Jakýkoliv dobrý manažer (nebo i pracovník) se musí neustále vzdělávat. Zajímejte se o nejnovější trendy ve vašem oboru a sledujte jeho vývoj, i přestože se vám může zdát, že na to kvůli svým manažerským povinnostem vůbec nemáte čas.

  Mějte jasno v tom, co se od vás očekává

  Abyste mohli svůj tým dobře vést, musíte vědět, co se od vás i od vašeho týmu očekává. Jaké máte cíle, jaké máte pravomoci a jaké jsou vaše povinnosti? V tom všem musíte mít jasno.

  Naučte se efektivně pracovat v týmu

  Zní to bizarně, ale ne všichni manažeři jsou nutně dobrými týmovými hráči. Dlouhodobě úspěšný manažer si uvědomuje, že úspěch je v drtivé většině kolektivní práce, a je proto skvělým týmovým hráčem a dává svým podřízeným prostor pro vlastní iniciativu.

  Převezměte za sebe i svůj tým odpovědnost

  Nesnažte se při neúspěchu na něco vymlouvat. Převezměte plnou odpovědnost za svůj tým i za svoji vlastní práci.

  Pilujte měkké manažerské dovednosti

  Sebelepší technické dovednosti a znalosti vám nepomůžou, pokud pokulháváte v těch měkkých. Zapracujte na měkkých manažerských dovednostech, jako je schopnost komunikace, a můžete tak velmi rychle učinit velký posun.

  Udržujte si pozitivní přístup

  Dobrý manažer vždy vidí příležitosti tam, kde ostatní vidí překážky a problémy. A je právě úkolem manažera udržovat si pozitivní přístup za každých okolností a motivovat svůj tým i v době největší krize.

  Naučte se oddělovat pracovní a osobní život

  V neposlední řadě je nutné naučit se takříkajíc vypínat práci. Nalezněte harmonii mezi prací a osobním životem a tyto dva světy oddělujte. Jinak se vám může stát, že brzy vyhoříte.

   

  -mm

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com
  Štítky: Leadership