Five tips on dealing with a bully in your team

5 rad, co dělat, když se ve vašem týmu ocitne někdo, kdo ostatní šikanuje

Bullying is not something that happens only at school or kindergarten: very often it also occurs at the workplace. There are various types of aggressors who bully one or more people, from outright aggressive individuals to gossips, managers with a bullying manner and sophisticated conspirators. If you suspect or discover bullying is going on in your team and you know who the aggressor is, here are five steps you should take.

Act immediately

As The Muse states, it would be a big mistake to wait. No bullying has ever been solved by passive waiting; on the contrary, that always only makes it worse. Act immediately, and if you manage to stem the problem in its initial phase, the better for all the people involved.

Gather evidence

Gather as much objective and verifiable information as possible. Not only will you thus establish what the situation is, but most importantly you will have material prepared for your confrontation with the bully.

Confront the bully uncompromisingly

Confront the aggressor who is the active bully. It is important you do so without compromise. It is an unpleasant topic, yet you must tackle it head on. State unambiguously to the person concerned the objective facts, why their behaviour is unacceptable and what exactly you expect from them.

If necessary, contact the HR department of company management

If you sense the situation is serious, beyond your competence, or interferes with the rights of other employees, involve the HR department or company management. Stick to objective facts, but do not underestimate the situation.

Continue to monitor the situation

Whatever the solution (a warning issued to the aggressor, calming things down, transferring the aggressor or dismissing them), you need to monitor events from then on. On your regular one-on-ones with the individuals involved, ensure the situation really has been resolved.-mm-

  5 rad, co dělat, když se ve vašem týmu ocitne někdo, kdo ostatní šikanuje

  Šikana není něco, co se odehrává jen na školách nebo ve školkách. Velmi často se s ní můžeme setkat i na pracovišti. Druhů agresorů, co jednoho nebo více lidí šikanují, je několik – od vyloženě agresivních jedinců, přes „pomlouvače“, manažery se šikanózními přístupy až po sofistikované konspirátory. Jestliže vycítíte nebo se dozvíte, že ve vašem týmu šikana probíhá, a víte, kdo je v roli agresora, zde je pět kroků, které byste měli udělat.

  Začněte věc řešit ihned

  Jak uvádí The Muse, bylo by velkou chybou vyčkávat. Pasivním vyčkáváním se ještě nikdy šikana nevyřešila a vždy se tím jenom zhorší. Zakročte vždy ihned a pokud se vám podaří utnout celou záležitost v zárodku tím lépe pro všechny zúčastněné.

  Sežeňte si „důkazní materiál“

  Zjistěte si co nejvíce objektivních a ověřitelných informací o tom, co se děje. Nejenže se tak ujistíte, že věc se má tak, jak se zdá, ale především budete mít takříkajíc „nabito“ na svoji konfrontaci s dotyčným agresorem.

  Konfrontujte agresora a buďte zcela bez skrupulí

  Agresora, který šikanu aktivně šíří, konfrontujte. Důležité je být bez skrupulí. Jedná se o nepříjemné téma, ale musíte se mu postavit čelem. Vysvětlete dotyčnému zcela jednoznačně, jaká objektivní fakta znáte, proč je jeho chování nepřijatelné a co přesně po něm v tuto chvíli požadujete.

  V případě potřeby kontaktujte HR oddělení nebo vedení firmy

  Jestliže cítíte, že situace je závažná a překračuje vaše kompetence nebo narušuje práva ostatních zaměstnanců, obraťte se na HR oddělení nebo management firmy. Držte se objektivních faktů, ale zároveň rozhodně situaci nepodceňujte.

  Situaci nadále monitorujte

  Ať už je řešení jakékoliv (varování agresora, uklidnění situace, přesun agresora nebo jeho vyhazov), situaci nadále monitorujte. Na pravidelných setkáních s jednotlivými účastníky šikany se nadále ujišťujte, že byla situace skutečně vyřešena.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Leadership