Four steps towards earning subordinates' trust

4 kroky k získání důvěry vašich podřízených

For a team manager to be a truly inspiring leader, their subordinates must trust them. If the members of your team do not believe they can rely on you and your word, or if they are convinced you are just dissimulating or do not keep your promises, you can hardly enthuse them with your common vision and motivate them to give of their best. Unfortunately, building trust requires a lot of time and effort to build and it can all be quickly shattered by a seemingly minor mistake. Here are four steps you should take so your employees will trust you.

This list of tips was published by the Strategy & Business website. 

Keep your promises

The first obvious (yet crucial) step in earning the trust of your employees is keeping your word. If you promise anything, big or small, you must always keep your word and not just hope employees will forget what you promised them.

Be consistent and have personal integrity

A certain personal integrity, reliability and consistency are key traits of any inspiring leader. If you are unpredictable and often change your views and attitudes unexpectedly, people will not know what to think about you and they will not trust you.

Adhere to the same rules and schedule as your employees

Do not be someone who preaches water yet drinks wine. All the rules introduced in your team by you yourself or by company management apply to you as well as to the rest of the team. If team members see you as someone who is not an equal member but rather above the law, you will never earn their trust.

Be realistic

Too many leaders have their head high in the clouds. Managers often try to present fantastic visions and plans to their employees in order to motivate them; however, the plans are unrealistic and after some time they fail. Yes, on the one hand you need to offer your team a vision to inspire them to perform better, but at the same time you must be realistic and present plans that are realistic.

 

-mm-

  4 kroky k získání důvěry vašich podřízených

  Aby byl vedoucí týmu skutečně inspirativním lídrem, musí mu jeho podřízení důvěřovat. Pokud totiž členové vašeho vlastního týmu nevěří, že se na vás a vaše slovo mohou spolehnout, nebo jsou přesvědčeni, že se přetvařujete nebo že neplníte své sliby, jenom těžko jim budete schopni předat společnou vizi a motivovat je k těm nejlepším možným pracovním výkonům. Bohužel, u důvěry platí, že se těžko a dlouho buduje, ale snadno a rychle bortí. Zde jsou 4 kroky, které byste měli podniknout a které povedou k tomu, že vám vaši podřízení budou důvěřovat.

  Tento seznam tipů přinesl server Strategy & Business.

  Dodržujte slovo

  Prvním očividným (ale zcela klíčovým) krokem k získání důvěry podřízených je dodržování svého slova. Pokud cokoliv slíbíte, ať už se jedná o malou nebo velkou věc, vždy musíte svému slovu dostát a nespoléhat na to, že si nikdo z podřízených nevzpomene, co že jste to vlastně slibovali.

  Buďte konzistentní a mějte osobní integritu

  Určitá osobní integrita, spolehlivost a konzistentnost jsou klíčovými vlastnostmi kteréhokoliv inspirativního lídra. Pokud budete nevyzpytatelní a pokud budete často a nečekaně měnit své postoje a názory, lidé se ve vás po čase nevyznají a nebudou vám důvěřovat.

  Dodržujte stejná pravidla a stejný režim, jako vaši podřízení

  Nebuďte někým, kdo káže vodu a pije víno. Veškerá pravidla, která u vás v týmu zavedete nebo se kterými přijde management firmy, platí stejně tak pro vás jako pro kohokoliv jiného. Pokud budete v očích svého týmu někdo, kdo není rovnocenným členem skupiny, ale kdo stojí takříkajíc nad zákonem, nikdy nezískáte důvěru svých podřízených.

  Buďte realističtí

  Příliš mnoho lídrů má hlavu vysoko v oblacích. Vedoucí se mnohdy snaží svým podřízeným předat fantastické vize a plány, aby svůj tým motivovali, ale tyto plány jsou nerealistické a po čase ztroskotají. Ano, na jednu stranu musíte svému týmu předávat vize a inspirovat jej k lepším výkonům, zároveň ale musíte stát nohama na zemi a představovat realistické plány.

   

  -mm-

  Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business
  Štítky: Leadership