Online výuka IT možná tradici nenahradí, ale má své nesporné výhody

Rozhovor s Šárkou Mazánkovou, koordinátorkou vzdělávání, a Petrem Hodboděm, Business Unit Managerem divize Education společnosti Avnet

Společnost Avnet patří v České republice mezi přední distributory s přidanou hodnotou. V její nabídce jsou nejen služby, software a hardware řešení světových IT výrobců. V jejich zastoupení nabízí na českém trhu v rámci vlastního vzdělávacího střediska Avnet Academy také odborně zaměřené online kurzy. Doménou společnosti jsou v této oblasti zejména kurzy z nabídky společnosti IBM, na něž se rozhovor primárně orientuje.

Šárka Mazánková, Avnet

Takřka před rokem jsme se v našem rozhovoru bavili o tom, že poptávka po distanční formě vašich IT kurzů tvoří okolo 20 %. Jak je tomu dnes?

PH: Současná poptávka, i přes mírný růst v řádu několika procent, v zásadě kopíruje loňský rok a ani do budoucna příliš neočekáváme, že výrazně poroste. Uvažujeme tak z důvodu, že pokud zákazník bude mít možnost zúčastnit se kurzu prezenčně, tedy v učebně a s lektorem, pak si zvolí spíše tuto možnost.

ŠM: Je to tak. I přesto je ale distanční vzdělávání pro zájemce dobrou alternativou v případě, že se například z časových důvodů nemůže zúčastnit tradiční formy výuky.

Můžete blíže popsat průběh distančního vzdělávání u vás?

PH: Drtivá většina softwarových kurzů IBM má svůj ekvivalent ve formě distančního vzdělávání v podobě tzv. SPVC (Self-Paced Virtual Class). Pokud má tedy zákazník zájem zúčastnit se nějakého kurzu, který například nemá vypsaný prezenční termín, popřípadě se jedná o kurz úzce profilovaný, má možnost absolvovat jej v distanční verzi. V případě takové poptávky zákazníkovi pomáháme vybrat nebo jej přímo dle požadavků zaregistrujeme na odpovídající online školení.

Jednou z primárních výhod této formy kurzu je jeho flexibilita pro zákazníka. Zatímco délka prezenčního školení trvá 4-5 dní, v případě online vzdělávání má zákazník 30denní lhůtu pro absolvování kurzu od jeho počáteční aktivace. Samotná platnost vstupního kódu je pak limitována 12 měsíci. Zákazník si tudíž může kurz časově rozložit tak, jak zrovna pracovně potřebuje, a není tudíž vytížen v jednom konkrétním časovém období.

V jakém jazyce kurzy probíhají? Popřípadě mívají účastníci problém s cizojazyčnou odbornou výukou?

ŠM: Všechny online kurzy, které od IBM dodáváme, probíhají v anglickém jazyce. Samozřejmě, někteří účastníci mohou mít jisté obavy z pochopení problematiky v cizím jazyce, nicméně i v případě prezenčních kurzů s českým lektorem pracují s cizojazyčnými materiály a laby. Z našeho pohledu drtivá většina našich zákazníků zvládá anglický jazyk na velmi dobré úrovni a nemívají s ním zásadní problém.

Větší obavy mohou spíše nastat v případě, že se účastník setká s nějakým problémem, potřebuje pomoc nebo se neorientuje v samotném virtuálním prostředí. V takovém případě může kontaktovat přímo nás a my poté s podporou přímo od IBM tyto problémy řešíme a snažíme se mu v co nejrychlejším čase pomoci.

Je formát a obsah online kurzů srovnatelný s jeho prezenčním ekvivalentem?

PH: Česká kultura je přeci jen vůči té americké, z níž online kurzy IBM vychází, odlišná. Pokud tedy srovnáme dva totožné kurzy, pak se po metodické stránce účastníkovi dostane totožný základ, ačkoliv přístup k výkladu českého a amerického lektora je velmi rozdílný. Z podstaty věci je však zcela zásadní výsledek. V případě, že má kurz navíc účastníka úspěšně dovést k certifikační zkoušce, je postaven tak, aby jej skutečně k tomuto cíli dovedl. Rozdíly jsou proto minimální.

ŠM: Ačkoliv forma kurzu může být rozdílná, obsah kurzu je vždy stejný. Oproti tradičnímu vzdělávání má účastník navíc možnost si konkrétní probíraný blok kdykoliv pozastavit a znovu si jej zpětně zopakovat, chatovat s ostatními účastníky nebo kontaktovat vzdálenou podporu se svými dotazy.

Jde spíše o teoretická či prakticky orientovaná školení?

PH: Obecně můžeme říci, že zhruba 20 – 25 % kurzů je orientováno prakticky a zbytek je teoretický výklad. Kurz vždy začíná teoretickým úvodem, který doprovází vlastní set cvičení ověřujících nabyté znalosti dané problematiky. Záleží pak na obsahu konkrétního kurzu, do jaké míry se věnuje teorii a do jaké praktickým cvičením. Ve virtuálním prostředí jsou podle daného tématu připraveny virtuální laby, k nimž se účastník kurzu přihlašuje a ověřuje si své znalosti.

ŠM: Účastníci ve virtuálním prostředí mají navíc možnost si vybrat, která praktická cvičení chtějí absolvovat. Mohou i nemusí je projít všechna. Záleží na jejich individuálních potřebách.

Jestliže zákazníci preferují spíše prezenční vzdělávání, z jakých konkrétních důvodů by měli zvažovat distanční formu?

PH: Určujícím faktorem, který zákazník v dnešní době řeší, je samozřejmě cena. Ta je v případě našich distančních kurzů až o desítky procent nižší oproti tradičnímu školení. Pokud se budeme bavit o dalších nákladech na samotný kurz, každý personalista samozřejmě pracuje také s faktem, že do nákladů kromě ceny kurzu patří i cestovní náklady, náklady na ubytování a samozřejmě čas strávený na cestě. Z tohoto pohledu je tudíž distanční forma kurzu bezesporu výhodná.

ŠM: Jak již jsem zmínila, důvodem, který je v dnešní době také faktorem ke zvážení, je možnost flexibilní účasti na distančním kurzu, což může zákazníkovi pomoci například v případě velkého časového vytížení. Účastník tak může do 24 hodin od zakoupení SPVC kurzu začít prakticky kdykoliv s výukou nebo ji naopak odložit v rámci 12měsíční lhůty. Kvalita lektorů prezenční i distanční varianty je rovněž srovnatelná. Vždy se jedná o certifikované a osvědčené profesionály v dané oblasti.

PH: Naše zkušenost s domácími lektory, s nimiž spolupracujeme, je opravdu mnohaletá. Jsou to profesionálové s mnohdy s 15-20letou praxí v oboru. U distančních kurzů se pak jedná přímo o specialisty z řad zaměstnanců IBM, kteří jsou skutečnou špičkou v dané oblasti.

Na jaké oblasti se vaše online kurzy orientují?

PH: V případě řešení od IBM se jedná o kompletní softwarové portfolio. Hovoříme například o databázových nástrojích, produktech IBM WebSphere či Business Analytics. Kompletní nabídku IBM online kurzů nelze v případě IBM díky její velikosti ani obsáhnout. V zásadě cokoliv z nabídky zhruba tisíce produktů této značky má svou distanční formu vzdělávání.

Dá se tedy alespoň zhodnotit, o jaká témata distančních kurzů z portfolia IBM produktů je v současnosti největší zájem?

PH: Jedná se zejména o kurzy Rational nebo CognosDále je vysoká poptávka po školeních z oblastí IBM WebSphere a Colaboration Solution.

ŠM: Zmínit bychom mohli i oblast Tivoli. Zejména témata, která se ne zcela běžně školí v prezenční podobě, tudíž je nabídka pokryta právě distanční alternativou.

Proč by se měl potencionální zájemce o online kurz vzdělávat právě u vás?

PH: Pro nás je jednoznačně nejdůležitější kvalita, ať už jde o technické zdroje nebo personální podporuNesnažíme se mít na zdi desítky log od každého výrobce. Pokud ale produkty určité značky nabízíme, pak chceme zákazníkům poskytnout v dané oblasti skutečně maximum. Ať už v podobě kvalitních lektorů, příjemného zázemí či odpovědného přístupu k samotným kurzům.

ŠM: Účastníkům kurzů se snažíme vše co nejvíce zjednodušit a zároveň jim během kurzů nabízíme příjemné a plně vybavené zázemí a podporu, kterou mohou potřebovat. Aktuálně také nabízíme potenciálním zájemcům o distanční vzdělávání možnost absolvovat v rámci omezeného setu online kurzů IBM vybraná témata zdarma. Účastníci si tak mohou ověřit, zda je pro ně tato forma vzdělávání vyhovující.

Jaké máte plány do budoucna?

PH: IBM spolupracujeme na globální úrovni více než 25 let a v této produktové oblasti patříme mezi vedoucí společnosti na českém trhu. Nejsme tedy pro naše partnery neznámým jménem. Rádi bychom však dále šířili povědomí o Avnetu nejen jako o distributorovi produktových řešení včetně produktů IBM, ale také jako o společnosti poskytující našim partnerům prostřednictvím svého vzdělávacího střediska Avnet Academy kvalitní nabídku kurzů špičkový servis.

 

Petr Hodboď působí v oblasti IT vzdělávání více než 16 let. Před nástupem do společnosti Avnet v roce 2009 pracoval ve školicím středisku společnosti IBM Česká republika, do kterého jej přivedla náhoda v podobě studentské praxe. Rád se věnuje MTB cyklistice, sjezdovému a nově i vodnímu lyžování.

Šárka Mazánková tvoří s Petrem Hodboděm nerozlučnou dvojici už více než 12 let. Spolupracovali spolu již v IBM a po přechodu do společnosti Avnet se podíleli na vybudování vzdělávacího střediska Avnet Academy. Ve volném čase ráda cestuje a věnuje se fotografii.