Odborný překlad: Co to je a jak funguje?

Možná jste právě v situaci, kdy potřebujete přeložit vysoce odborné texty do jiného jazyka… Máte strach, že na takto obtížný překlad nestačí vaše jazykové znalosti? Bojíte se ale svěřit text agentuře, protože vám přijde, že překladatelé nemůžou přeložit takto odborný text? Nemusíte se obávat, pro takové případy existuje odborný překlad.

photo-1543285198-3af15c4592ce

Co je to odborný překlad?

Odborným překladem se myslí překlad takového textu, který pro svou komplikovanou povahu vyžaduje odbornou znalost překladatele. Tento druh překladů vyhotovují pouze překladatelé s dlouholetými zkušenostmi z určitého oboru – navíc se často jedná o překladatele s vysokoškolským diplomem z dané oblasti.

Jak odborné překlady probíhají?

Jak již bylo zmíněno, odborným překladům se věnují pouze specialisté s vysokou úrovní odbornosti. Na základě vašeho textu a vašich potřeb vám překladatelská agentura vybere nejvhodnějšího překladatele.

V případě odborných textů často dochází k úzké spolupráci mezi překladatelskou agenturou a experty z vaší firmy. Toho se využívá především k ověření překládané terminologie. Díky tomu může být při překladu zohledněna specifická názvosloví používaná přímo ve vaší firmě.

Při překladu opravdu náročných textů se většinou nejprve vytvoří terminologický slovníček. Ten dává dohromady překladatelská agentura společně s firmou. Tento slovníček slouží k jednotnému překladu specifických termínů, a navíc tento postup urychluje práci překladatelů.

Je odborný překlad vhodný i pro vás?

Ano! Odborný překlad je vhodný pro všechna odvětví podnikání. Přestože k nejčastěji patří překlady z oblasti IT, práva, či marketing, neznamená to, že ostatní obory by také nebyly překládány! Právě naopak - odborný překlad je vhodný pro všechny obory!