Generální ředitelé se starají především o svou kariéru

Šéfové velkých společností mají větší starost o svoji kariéru, než o prosperitu vlastní firmy. Vyplývá to z výsledků studie Asociace konzultantů executive search (AESC).

V celosvětovém průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 160 generálních ředitelů velkých firem a společností, uvedlo 81 procent dotázaných, že jim zdaleka nedělá největší starost jejich současná pozice, jako spíš to, jaká pozice bude ta příští.

Teprve na dalších příčkách pomyslného žebříčku kariérních priorit jsou obavy o to, jak zůstat inovativní, jak předejít kariérní stagnaci a jak zajistit práci svým zaměstnancům. „Pro generální ředitele v mnoha organizacích existuje jen jediná cesta, jak dosáhnout pozice s vyšší odpovědností, větším kariérním potenciálem a tomu odpovídajícím ohodnocením: rozhlédnout se mimo vlastní firmu. To je skutečnost, kterou při hodnocení generálních ředitelů a případné volbě jejich nástupců členové správních rad často přehlížejí,“ říká Peter Felix, prezident AESC. „Generální ředitelé jsou lidé jako všichni ostatní a chtějí si plnit sny o kariéře,“ dodává.

Navzdory tomu studie prokázala, že šéfové velkých firem nemyslí jen a pouze na sebe. Většina dotazovaných uvedla, že mají rovněž velký zájem o to, najít a udržet si talentované lidi. Mezi jejich další starosti patří také hledání cest, jak zvýšit zisk, jak se odlišit se od konkurence a jak si poradit s financemi a kapitálem.

Šéfové firem se sice starají o důležitá témata, jakými jsou například získání a udržení talentovaných pracovníků, sami však mají největší starost o svůj vlastní kariérní postup a získávání nových příležitostí,“ komentuje výzkum Jozef Papp, Managing Partner executive search firmy Stanton Chase. „Je to nevyhnutelný odraz světa současného byznysu a rychle se měnícího konkurenčního prostředí.“

K tomu, abyste se stali úspěšným firemním leaderem, potřebujete splňovat řadu předpokladů. Více než 70 % dotázaných uvedlo, že nejžádanější vlastností generálního ředitele je schopnost strategického uvažování. Dalšími ceněnými schopnostmi jsou talent pro přijímání správných rozhodnutí, umění motivovat druhé a schopnost pracovat a komunikovat v týmu.

Stanton Chase International

Mezinárodní společnost Stanton Chase je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti executive search. Hlavním cílem společnosti je budování profesionálních manažerských týmů pro klienty na celém světě. Společnost byla založena v roce 1990 a v současné době působí v 72 pobočkách ve 42 zemích Asie, Evropy a Ameriky. Klíčem úspěchu firmy je důraz na profesionalitu zaměstnanců, jedinečná strategie, výborná znalost klienta, schopnost naslouchat a flexibilně se přizpůsobit jeho potřebám.