Generace Z v Česku a v číslech!

Zastoupení generací v ČR (Ipsos, ČSÚ)

Je jim 16-23 let a právě vstupují na pracovní trh, ať už jako brigádníci, zaměstnanci nebo začínající podnikatelé s vlastními projekty. Jak je oslovit jako zákazníky a jako zaměstnance?

Jací jsou a jací budou? V prvé řadě víme, že jich je a bude nedostatek. Mají vysoká očekávání od sebe i od svého zaměstnavatele. O každého zaměstnance nebo zákazníka tak bude nutné bojovat tvrdě a novými způsoby.

Generace Z vnímá svět jako místo, kde je potřeba být samostatný, plánovat a spoléhat se sám na sebe. Na budoucnost dívá s mírnou skepsí, více spoří a opatrněji utrácí než předchozí generace.

Představitelé generace Z se cítí jako dospělí a očekávají, že jako s dospělými s nimi bude jednáno. Toto jejich očekávání je podporováno i tím, že starší generace je již plně respektují jako odborníky na internet a moderní technologie.

Mladí lidé už vědí, že schopnosti a výkonnost nejsou nutně závislé na věku, vystudované škole nebo na pracovním postavení. V práci je třeba k nim přistupovat opravdu jako ke spolupracovníkům nebo obchodním partnerům, nikoli jako k tradičním zaměstnancům. A poskytnout jim stejnou volnost, která byla doposud vyhrazena pouze řídícím pracovníkům.

Generace Z (Ipsos)

Jaká je česká Generace Z? Co má společného a v čem se liší od té světové? Jak s ní komunikovat? Jaké respektují hodnoty?

Na tyto otázky odpovídá celosvětová studie Ipsos Global Trends, která je doplněna o česká data.

Samotnou studii a čísla prezentuje Eva Veisová, výkonná ředitelka Ipsos UU, divize zaměřené na kvalitativní výzkumy a insighty, se kterou se můžete potkat na dalším z cyklu Setkání s inspirací, tentokrát na téma Zapomeňte na mileniály, přichází GENERACE Z! Akce se koná 22. května 2018 v kině Atlas v Praze a pořádá ji poradenská a vzdělávací společnost POSITIVE.

Další řečníci:

Registrace a další informace