Změna je život

Definice outplacementu by mohla být dvojí: Pro zaměstnavatele je outplacement zejména odbornou asistencí při změnách v podnicích, které vyústili v propouštění a pomoc se zvládnutím logistických, organizačních, lidských a výkonových dopadů na zaměstnance, kteří ve firmách zůstávají. Pro propuštěné zaměstnance je to péče, strukturovaná a metodická podpora na cestě za novým kariérovým uplatněním, řízení všech kroků souvisejících s kariérovou změnou.

Standardní OPC službou je trénink vedoucích pracovníků, který obsahuje mimo komunikačních dovedností zaměřených na samotné sdělení i poměrně důkladnou přípravu na možné situace, jež po oznámení o odchodu mohou nastat. Pokud je den oznámení za námi, komunikuje OPC agentura přímo s bývalým zaměstnancem a asistuje mu při někdy lehké a někdy třeba složitější cestě k novému uplatnění. Je třeba ještě podotknout, že OPC programy jsou dobrovolné a v žádném případě se nejedná o formu kurzu či semináře, na který zaměstnance zaměstnavatel vyšle s cílem přinést co nejvíce nových informací. OPC služby se dělí do tří základních kategorií - hromadný, střední a executive. Podrobnosti naleznete v samotném článku.
Zdroj: DBM - Individuální a skupinové programy Outplacementu, koučink apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje DBM