Aikido management - naučte se vnímat konflikt jako příležitost

Jedno ze cvičení na kurzu Aikido managementu

Jaké máte pocity, když zaznamenáte počínající konflikt? Stahuje se vám žaludek, stoupá adrenalin? Máte chuť se v dané situaci ohradit, nebo hledáte bezpečnou cestu úniku? Málokdo z nás zřejmě má ke konfliktům a obecně k vyjednávání kladný vztah. Konfrontace však nemusí být vnímány negativně, jsou přeci každodenní součástí našeho života. Takže jak se naučit pracovat pod tlakem se sebou samými a zužitkovat konflikty ve svůj prospěch?

Odpověď na tuto otázku hledali účastníci se zastoupením naší redakce v rámci dvoudenního semináře Aikido managementu s titulem Konflikt jako příležitost, který je určen především pro lídry, manažery, politiky a ty, kteří chtějí hlouběji rozvíjet své zkušenosti a dovednosti. Společně s lektorem Martinem Švihlou, facilitátorem seminářů osobního rozvoje a lektorem bojového umění aikido, jsme měli možnost nejen teoreticky pohlédnout do souvislostí našeho jednání a prožívání, ale především si vše prakticky na sobě vyzkoušet. A to na tomto kurzu oceníte snad ze všeho nejvíce.

Konflikt je tou poslední věcí, která je důležitá

Jak vnímáte konflikt? Jaký vztah máte ke svému tělu? Dvě zcela zásadní otázky, které jsou de facto počátečním východiskem vaší další práce v průběhu obou dní. Otázka řešení konfliktů totiž není jen o tom, jak v dané situaci přemýšlíte, nýbrž je vztahem mezi situací a celou vaší osobou – vaší myslí – srdcem – tělem, které by měly být v rovnováze. Čím více vám to možná zní jako klišé, tím silnějšího pocitu o platnosti tohoto vztahu pravděpodobně dosáhnete na konci semináře. „Konflikt je tou poslední věcí, která je důležitá. Mnohem více je to o tom, jak si dokážete nastavit vlastní hranice, priority a stabilitu,“ tvrdí Martin Švihla, který Aikido management rozvíjí již přes 10 let.

Samotné aikido zřejmě evokuje pocit, že v rámci kurzu bude docházet ke vzájemným fyzickým výpadům, neboť se jedná o japonské bojové umění, pravda je však lehce odlišná. Aikido vychází z myšlenky neagresivity a stejně jako samotný Aikido management má namísto destrukce za cíl tvořit, napomoci rozvíjet směr událostí tak, aby byla zachována integrita všech zúčastněných stran. Vlastně jde o to situaci, nebo konání protistrany zužitkovat.

Pomocí jednoduchých fyzických a komunikačních cvičení se tedy v průběhu celého kurzu snažíte hledat svůj vlastní prostor, hranice i rovnováhu (jak fyzicky, tak i psychicky), jejichž sílu si ověřujete při uměle konstruovaných vzorových konfliktních situacích, které můžeme zažívat v našich životech každý den. „Vždy nás může něco překvapit, ale čím více trénujeme, jak nalézt svůj prostor a stabilitu, tím dříve se v nepříjemné situaci dostaneme do komfortní zóny,“ dodává lektor.

Rozumět“ neznamená „chápat“

Pro lepší pochopení uvedené rovnováhy mysli, srdce a těla si zobecněně uveďme jednoduchý příklad z praxe. Představte si, že jdete na kurz řešení konfliktů, kde vás však naučí pouze teorii a poučky jak se v konfliktních situacích chovat. Po návratu do práce nebo domů však zjistíte, že ve stresové situaci ale opět převládnou vaše emoce nebo vás „zradí tělo“ – třese se vám hlas, podlamují se vám nohy. Protože jedna věc je „rozumět hlavou“ a druhá věc je „pochopit tělem“ a oslovit tak i hlubší vrstvy své osobnosti.

Snažíme-li se spolupracovat jen proto, že máme strach z případné konfrontace, budeme muset přijmout jakékoliv podmínky druhé strany

V průběhu druhého dne přechází kurz k intenzivnější práci s konfliktními situacemi. Řeší se blíže potřeby nutné pro vyjednávání, taktika a od fyzických cvičení se postupně dostáváme také k verbálnímu tréninku. Pracuje se ve dvojicích, kdy se učíme „rozvíjet směr druhého“ ve smyslu aikida a hledat konstruktivní řešení, ze kterého budou mít dobrý pocit všechny zúčastněné strany.

Po několika cvičeních pak nastává praxí ověřené uvědomění, že výsledek konfliktu vlastně není předem dán ani ve chvíli, kdy vnímáte převahu druhé strany. Z historie je známo mnoho případů, kdy volbou správné strategie zvítězila slabší strana nad silnější. „V prostoru konfliktu máme mnoho možností a záleží jen na nás, jak se dokážeme těm možnostem otevřít. Čím více jsme si toho vědomi, tím lépe si můžeme volit svou pozici,“ tvrdí Martin Švihla.

Závěrem...

Celý kurz probíhal ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře vytvářené jak samotným lektorem, tak majitelkou pořadatelské Agentury Salvia, Janou Maškovou, která vytvořila pro oba dny příjemné zázemí, ale také samotnými účastníky. Ti si v průběhu kurzu vzájemně vyměňovali své zkušenosti, zážitky i osvědčené postupy, které se jim při jednání v různých situacích osvědčily, a sami tak přinášeli vlastní podněty k zamyšlení ostatních, což bylo vedle samotných cvičení velmi osvěžující a inspirativní.

Kurz je určitě doporučením pro všechny, kterým se dlouhodobě nedaří řešit konflikty pouze „hlavou“ a rádi by skrze netradiční formu rozvoje hlouběji porozuměli své pozici i pozici druhé strany v průběhu jednání. Nezáleží tedy na tom, zda jste manažerem v nadnárodní společnosti, politickým představitelem, nebo například redaktorem, vyjednávání má pro nás všechny stejná východiska – znát sebe sama, své limity a možnosti a získat díky tomu kontrolu nad situací. A to chceme snad všichni, nebo ne?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace