Zabezpečení IT systémů zasluhuje pozornost

Nebezpečí spojená s používáním internetu a počítačových sítí ve firmách rostou – více než 40 milionů pracujících v USA má možnost připojení k webu, přičemž až pětaosmdesát procent systémů je zranitelných z hlediska bezpečnosti. Často také neexistují bezpečnostní opatření na samotném pracovišti. Neautorizované používání podnikových počítačů a sítí stojí organizaci čas, ale i peníze. Typický kalifornský podnik o 500 zaměstnancích tak ztratí 1,2 milionu dolarů ročně na produktivitě. Nepřiměřené zatížení sítě soukromými potřebami vede management také často k domněnce, že je nutno ji inovovat a vylepšit.

Je proto lépe utratit méně peněz za efektivní bezpečnostní technologie. Ochrana je finančně poměrně dostupná – ceny se pohybují od několika set dolarů za nejlevnější systémy (Ty nejsofistikovanější pak stojí až deset tisíc – stále je to však méně než škody způsobené absencí ochranných prvků.) a existuje řada kvalitních produktů. Nejnovější bezpečnostní software dokáže mnohem více, než jen odhalit virus a zobrazit výstrahu – umožňuje například sledovat vstup z klávesnice v mnoha jazycích, zachytávat vzhled obrazovky, kontrolovat příchozí materiály a zamezit přijetí těch, které byly označeny jako nepřípustné.

Technologie však musí být podpořena také správnou politikou managementu v oblasti IT. Před nákupem vlastního produktu by mělo vedení určit přesná pravidla pro používání podnikových technologií. Je také třeba porozumět případným rizikům a zorientovat se terminologii bezpečnostních systémů. Zhodnoťte také současnou situaci a stav, k němuž chcete v oblasti zbezpečení dospět. Zvažte také, zda využít standardizovaných řešení, či aplikací šitých na míru vaší firmě – druhý způsob však může znamenat určité riziko, které představuje závislost na dodavateli řešení.

**Datum vydání: IX/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher