Virtuální týmy - pracovní síla budoucnosti

S rozvojem informačních technologií je týmová spolupráce využívána čím dál více. Přestože tradiční techniky (barainstorming, Delphi) mají stále svoji hodnotu, stále mocněji se uplatňují virtuální týmy. Dnešní manažeři totiž mají na starost globalizovanou pracovní sílu. Největším přínosem týmové práce je větší množství nápadů a informací, ale i motivace a výkon, snazší přijetí individuality jednotlivých členů a odvážnější rozhodování.

Novými metodami týmové práce jsou týmy spolupracující prostřednictvím světové sítě, což zvyšuje rychlost a efektivitu řešení problémů, dále týmové strategické plánování schopné přijmout nápady a názory členů s velmi širokým kulturním i věkovým rozsahem, flexibilní pracovní poměr a filozofie virtuálních společností. Zavádění virtuálních týmů má však i svá úskalí, jimiž jsou například bezpečnost dat, ztráta kontaktu mezi manažerem a členy týmu či problémy v komunikaci.

Je tedy třeba, aby celý management podporoval koncept virtuálních týmů, jejich členové musí být z odlišných geografických a časových oblastí, měli by zastávat různé funkce, aby byla zajištěny skutečně komplexní informace. Vzdělávání koordinuje vždy domovská organizace. Musí být předem vypracována kritéria hodnocení jejich výsledků a výkonnosti a důsledně uplatňována. Nelze zanedbávat ani pravidelná osobní setkání mezi členy týmu.
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First