Úvahy o inovacích vyplývajících ze spolupráce "po síti"

Poslední vývoj na poli e-commerce způsobil, že se podnikatelé začali více zajímat o rozvoj softwarových projektů s volně přístupným zdrojovým textem. Velké, decentralizované skupiny uživatelů vyvinuly programy typu **Linux** a **Apache**. To vyvolává celou řadu otázek spojených s využitím distribuovaných a nezávislých zdrojů inovací i mimo softwarový sektor.

Ukazuje se, že „sociální sítě“ jsou významným zdrojem inovace. Konkrétní nápady a činnosti se zde mohou snadno rozvíjet a tempo inovací s technologiemi dosti úzce souvisí. Mnoho organizací se však sdílení informací prostřednictvím počítačových sítí brání.

Úspěšná spolupráce tisíců lidí na jednom projektu je o to zajímavější, že nejlepší teoretické předpoklady pro rychlý postup mají malé skupiny. Tento paradox je možno vysvětlit volností vazeb mezi tvůrci **Linux**u a jemu podobných produktů.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young