Strategie ochrany soukromí - skrytý marketingový potenciál

Jistá internetová marketingová společnost nedávno provedla průzkum, který měl zjistit, jak důležité jsou pro zákazníky a firmy strategie ochrany soukromí, publikované na firemních webových stránkách. Výsledky byly zajímavé. Zákazníci tyto stránky velmi často navštěvují, ale většina lidí (téměř 64 %) tyto strategie jen zběžně prohlédne, protože nemají dostatek času a moc jim nerozumí. Tvrdí, že jsou příliš dlouhé a komplikované. Pouze 3 % lidí čte zásady ochrany soukromí pozorně.

Zákazník tyto stránky navštěvuje hlavně proto, aby zjistil, zda firmě může věřit. Firma by se tedy měla snažit koncipovat stránku se strategiemi ochrany soukromí tak, aby zákazník získal všechny potřebné informace během prvních dvou sekund.

Podle průzkumu je také vhodné, aby byly stránky se strategiemi jednotné. Dotazovaní uvedli 6 kategorií aspektů ochrany soukromí, které považují za nejdůležitější a které by rozhodně chtěli na těchto stránkách vidět.
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs