Současná i budoucí finanční řešení pro tržiště B2B

Každý měsíc vzniká na 100 nových tržišť typu B2B. K udržení dlouhodobé životaschopnosti však budou tato tržiště potřebovat větší likviditu. Další nutnou podmínkou „přežití“ je zdokonalování obchodních modelů, za účelem odlišení od konkurence.

Autor příspěvku pohlíží na současný stav tržišť B2B ze třech úhlů:
- vlastní tržiště,
- účastníci trhu (firmy) a
- poskytovatelé služeb v oblasti technologií a financí.

Finanční řešení tržišť B2B se budou vyvíjet ve dvou fázích:
1. **Fáze budování funkcí pro zpracování transakcí** – aspekty dodavatelsko-odběratelského řetězce se budou plně integrovat s aspekty finančními,
2. **Fáze „veřejných organizací“** - tržiště a hráči na trhu objeví přidanou hodnotu, která vychází z koncepce elektroenergetických nebo telekomunikačních společností.

Dokument je doplněn o schémata současného a budoucího tržiště typu B2B.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young