Rozdělení textu v Microsoft Excel do více sloupců

Při úpravách sešitu bývá někdy zapotřebí rozdělit údaje zapsané původně v jednom sloupci do dvou nebo i více sloupců. Rozdělení textu do více sloupců může být také zapotřebí po vložení textu do Excelu pomocí kopírování přes schránku.

Ilustrační snímek

Pro rozdělení textu do několika sloupců nejprve označíte potřebné buňky, obsahující text. Tyto buňky musí být v jednom sloupci. Po označení buněk zvolte příkaz Data/Text do sloupců a tím vyvoláte průvodce pro rozdělení textu.

Rozdělení textu do více sloupců v MS Excel - Jubela s.r.o.

Postup při rozdělování textu do sloupců je obdobný jako u importu textových souborů do Excelu. Rozdělení je tedy možné provést buď pomocí zvoleného znaku (mezera, čárka apod.), který slouží jako oddělovač, nebo pomocí pevné šířky, kdy se rozdělení mezi sloupci určí pomocí počtu znaků. Mezi jednotlivými sloupci nemusí být mezery. V prvním kroku průvodce tedy podle charakteru textu značíte volbu Oddělovač nebo Pevná šířka a stisknete tlačítko Další.

Rozdělení textu do více sloupců v MS Excel - Jubela s.r.o.

Ve druhém kroku označíte vhodný znak jako oddělovač. Jestliže se má rozdělení provést s pevnou šířkou, ve druhém kroku můžete vložit do náhledu nové rozdělení pomocí klepnutí myší, popřípadě rozdělení odstranit poklepáním.

Ve třetím kroku je možné nastavit u každého vytvářeného sloupce způsob rozdělení. Potřebný sloupec označíte klepnutím v náhledu. Možnosti jsou zcela stejné jako u importu textových souborů. Tlačítkem Dokončit provedete vlastní rozdělení.

První sloupec rozdělených textů se zapíše do stejného sloupce, v jakém byly původní texty, další položky do sloupců napravo. Jestliže buňky ve sloupcích napravo nejsou prázdné, původní obsah se přepíše. Excel přitom zobrazí varovné upozornění.

Rozdělení textu do více sloupců je zapotřebí někdy provést i po zkopírování textu do Excelu pomocí schránky (např. z dokumentu Wordu). V tomto případě totiž často není Excel schopen správně rozdělit řádky na potřebné sloupce, a proto dalším krokem po vložení textu do listu je použití nástroje pro rozdělení textu.