Pumpněte návštěvníky o informace

Bez ohledu na typ stránek, které provozujete, se vám hodí v podstatě dva druhy informací od zákazníků. Jedny – o počtu přístupů – získáváte automaticky z log souborů. Ty vás informují o tom, kolik lidí vaše stránky navštěvuje, odkud jsou, jakou platformu používají apod. Analýzu log souborů provádí některé programy, například Webtrends.

Druhým typem informací, které potřebujete, jsou základní demografické údaje. Tedy informace o tom, odkud vaši zákazníci jsou, zda jsou muži nebo ženy, kolik v průměru měsíčně vydělávají a jaké mají vzdělání. K užitku nám mohou být i další data – například údaje o tom, jakým způsobem se uživatelé pohybují po Internetu či jaké mají záliby.

Jak se jich na tyto údaje zeptat? Všechny otázky by měly být co nejméně obtěžující a je dobré je vhodně zakomponovat do obsahu stránek. Základním pravidlem je neptat se na všechny otázky najednou. Zákazníci na ně obvykle nemají čas a výsledky takto získaných dotazníků jsou poměrně sporné. Pop-up okna, která se objeví po stisknutí tlačítka pro vyhledávání, člověka obtěžují. Mnohem méně agresivní je vytvořit pro dotazník speciální rubriku.
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com