Pozor na Kamasutru

Podle údajů firmy Sophos, která se zabývá vývojem antivirových programů, vzrostl počet útoků na počítače v roce 2005 o 48 % oproti roku 2004. Další nárůst se očekává letos. Tyto „útoky“ bývají často finančně motivovány – výrobci malwaru se snaží vybudovat „Zombie“ sítě emailových adres, které pak pronajímají lidem, kteří na tyto adresy rozesílají spam. Hrozby malwaru přichází v různých formách.

V únoru se například objevil virus Clagger-G, takzvaný „Trojský kůň“. Trojští koně se nekopírují sami, jejich distribuce probíhá rozesíláním od jednoho uživatele ke druhému jako příloha emailu. Byli vyvinuti se záměrem narušit a poškodit aktivitu počítače. Přestože se nedokáží sami šířit, uživatel nemusí otevřít přílohu, aby virus aktivoval.

Takzvaný "Backdoor Trojan" umožní, aby byl počítač řízen někým jiným, což vysvětluje, jak můžete dostat od někoho zavirovaný email, i když osobu znáte.

Druhý nejrozšířenější virus v únoru byl - Nyxem D nebo též červ Kama Sutra – který se poprvé objevil 18.1.06. Využívá pornografický obsah a pokouší se vyřadit z činnosti bezpečnostní software počítače. V případě, že nevíte, od koho email pochází, neměli byste za žádných okolností přílohu otevírat. Pokud možno takový mail neotvírejte vůbec.

Sophos také upozorňují, že kliknutím na možnost "unsubscribe" u nevyžádaných emailů se identifikujete osobě, která vám spam poslala.

-av-
Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com