Peter Morville o důležitosti informační architektury

Světoznámý americký odborník na informační technologie a správu znalostí Peter Morville hovořil pro magazín CIO Insight o důležitosti informační architektury.

Jaká je definice informační architektury?

Informační architektura se zabývá strukturou a organizací webových stránek. Je o designu navigace, vyhledávacích systémů, taxonomií a zajištění co nejsnadnější vyhledatelnosti stránek. Netýká se jen internetu. Může fungovat pro různá média nebo kanály.

Jak se informační architektura (dále IA) mění s tím, jak se internet rozrůstá a návštěvníci internetových stránek jsou stále sofistikovanější?

V současné době je v oblasti IA zaměstnána spousta lidí. V rámci této komunity bylo dosaženo zajímavých zjištění o tom, jak ji dělat dobře a integrovat například testování použitelnosti stránek do procesu tak, aby se firmy nemusely spoléhat pouze na expertízy a zkušenosti odborníků. Zároveň jsou ale velké rozdíly mezi firmami, které IA adoptovaly a těmi, které jsou stále kdesi v polovině devadesátých let.

Firemní internetová stránka je v současné době viditelný výraz identity. Je to kanál, jehož prostřednictvím vzniká řada důležitých interakcí.

Zlepšili jsme se v designu internetových stránek?

Když porovnáte dnešek s rokem 1995, rozvoj IA drží krok se změnami ve vizuálním designu.

Co kazí design webových stránek?

Někdy nejsou stránky dobré z důvodu nedostatku obecného porozumění použitelnosti, snadnosti nalezení a uživateli. Jindy jsou k dispozici schopní a znalí lidé, ale obecné praktiky brání dobrému řešení.

Peter Morville uvádí, že zažil případy, kdy pokud měl na starost design firemních stránek jeden schopný člověk, byl výsledek mnohem lepší, než když do designu promlouvalo zároveň několik lidí.

Někdy se stává, že i dobrý úmysl v této oblasti přinese z důvodu neznalosti krok vzad.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight