Online katalog - řešením jsou kvalitní data

Online katalogy jsou často plné různého zboží, ale zákazníci se v nich neumí orientovat, takže v konečném důsledku vlastně nemají smysl. Zboží, které zákazník nenajde, prostě nekoupí.

Jak již mnohé firmy zjistily, vytváření a aktualizace webového katalogu není vůbec snadné. Katalog by měl splňovat některé základní požadavky – měl by například být přehledně rozdělen do kategorií a data v něm obsažená by měla být konzistentní.

V cizině již můžeme najít firmy, které se zabývají poskytováním obsahu. Jsou to:
1. Distributoři obsahu. Sami jej nevytváří, obvykle pouze zpracovávají předem specifikovaný obsah.
2. Firmy, které obsah samy vytváří, normalizují a zařazují do jednotlivých kategorií.
3. Dodavatelé softwaru pro správu obsahu. Softwarové nástroje slouží obvykle k automatizaci manuální správy obsahu katalogu, umožňují snazší kontrolu a dokáží spolupracovat s back-endovými systémy a se systémy pro elektronický obchod (např. systémy ERP a SCM).
Zdroj: Content Wire - informace z oblasti Content Delivery a Content Managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Content Wire