Mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2018 v Hradci Králové

Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o., ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a partnerskou konferencí eLearning pořádá pátou mezinárodní konferenci MoodleMoot.cz 2018. Partnery konference jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, VŠB˗TU Ostrava a EUNIS-CZ.

MoodleMoot

MoodleMoot.cz 2018

Konference je plánována na termín 24.-25. října 2018. Praktické workshopy pro uživatele a správce Moodle, proběhnou 23. 10. 2018. Místem konání jsou prostory kampusu Univerzity Hradec Králové. Více na webu konference www.moodlemoot.cz.

Hlavním mottem konference je „Moodle – brána otevřených možností“. Dílčí témata jsou uvedena na webu konference.

Na konferenci budou prezentovány plenární přednášky předních odborníků a  příspěvky. Součástí konference jsou i sekce prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů nebo pro ty, kdo se chtějí aktivně zúčastnit konference. Zde lze zájemcům předvést projekty, zajímavé a úspěšné kurzy v LMS Moodle a další elektronické kurzy a jiné ukázky své práce. 

V rámci konference budou probíhat workshopy, prakticky zaměřené na aktuální novinky Moodle ve verzi 3.5, která zahrnuje funkcionality zajišťující korektnost systému z pohledu požadavků GDPR. Workshopy jsou určeny pro začátečníky i pokročilé uživatele a pro administrátory.

O Moodle

Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky.

Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle. Moodle je dostupný i jako mobilní aplikace podporující offline studium.

Moodle představuje jeden z hlavních nástrojů vzdělávání v prostředí škol a univerzit, institucí veřejné správy i podnikových korporací.

Moodle představuje jeden z nejrozšířenějších LMS vůbec a u nás je zcela dominantním hráčem, především z důvodu lokalizace. Celosvětový počet instalací systému již dnes přesahuje 100 000 ve více než 200 zemích světa. Systém byl lokalizován do cca 150 jazyků. 

PragoData Consulting, s.r.o.

Společnost PragoData Consulting, s.r.o. působí úspěšně v oblasti informačních technologií od roku 1992. Společnost je oficiálním Moodle partnerem pro Českou republiku.

Realizovala řadu projektů pro přední české i zahraniční společnosti a zákazníkům nabízí služby v oblastech:

  • Projekty řízení vzdělávání a e-learningu na platformě Moodle
  • Tvorba kurzů v Moodle na míru zákazníkům
  • Informační strategie
  • Řízení projektů implementace informačních systémů
  • Metodiky, analýzy a optimalizace podnikových procesů
  • Příprava projektů financovaných z fondů EU
  • Dotační management projektů financovaných z fondů EU