Kdo to klepe na portál?

Média hrála v obchodě a podnikání vždy výraznou roli. V moderní době se přirozeně klade velký důraz na Internet. Ten se stává silným a efektivním marketingovým nástrojem.

Převážná většina firem se tedy přímo soustředí především na tuto marketingovou oblast. Podniky přitom mohou na Internetu působit celkem ve třech hlavních profesionálních oblastech. Mohou ze zajímat o uchazeče o práci, konkurenční firmy nebo zákazníky.

V prvním případě jde spíše o příležitostný nábor, ve druhém o sledování konkurenčních podniků a jejich strategií. Největší důraz je však v poslední době kladen na komunikaci se zákazníky.

Internet umožňuje firmě poskytnout zákazníkům velké množství důležitých informací. Lze využívat jeho obrazové i zvukové možnosti, stejně jako interaktivní nástroj k přímé komunikaci a někdy i samotnému prodeji. Dobrá znalost firmy může být jedním z hlavních důvodů zákazníkovy přízně. Široké využití nabízí také oblast elektronické reklamy.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH