Jak na e-mail a IM ve firmách

Na nedávné americké konferenci informačních manažerů definoval odborník na počítačové právo Scott Nathan spolu s organizací ePolicy Institute několik doporučení pro firemní politiku využívání elektronické pošty a instant messagingu. Zaměřil se nejen na to, co by firmy měly v této věci udělat, ale i na to, co by naopak dělat neměly.

Firmy by měly:
- Zavést srozumitelná, písemná pravidla užívání e-mailu a IM.
- Školit zaměstnance v souvislosti s riziky.
- Zdůraznit, že se jedná o nástroje obchodní komunikace.
- Definovat, jaký objem osobní komunikace lze tolerovat.
- Nechat zaměstnance nový pravidla podepsat.
- Sdělit zaměstnancům, zda budou sledováni, jak tyto nástroje užívají.
- Stanovit bezpečnostní opatření.
- Instalovat filtrovací software.

Firmy by neměly:
- Očekávat, že se zaměstnanci budou vzdělávat sami.
- Vytvářet odlišná pravidla pro management a zaměstnance.
- Zapomínat na pravidla zacházení s e-mailem a IM v případných zahraničních pobočkách.
- Přidělovat odpovědnost za prosazování politiky jedné osobě.
- Povolovat zaměstnancům překračování pravidel.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com