E-mail marketing není jen elektronická pošta

Dobrý e-mail marketing není jen technickou záležitostí – je samozřejmě nezbytné, aby pošta dorazila ke správnému adresátovi, ale je nutno uvažovat také o dalších faktorech, které mohou výrazně ovlivnit úspěšnost e-mail marketingu. Zájem zákazníků o vaše webové stránky a služby s sebou totiž nese řadu dalších zákaznických potřeb, jimž je nutno vyhovět. Spoléhat se na automatické odpovídací utility není proto zrovna nejšťastnější.

Je vaše zákaznická služba připravena na tuto zvýšenou zátěž? A je na ni připraven váš webový server – nemělo by docházet k zvýšení čekacích dob, odezvy a podobně. Máte na skladě skutečně všechno, co na prostřednictvím elektronické pošty nabízíte? Máte dost personálu a technických prostředků. Plánujete-li kampaň, ptejte se na názory všech, kterých se týká.

Pokud je účelem vašeho elektronického marketingu přimět zákazníka k návštěvě vašich oficiálních stránek, dbejte na to, aby se na ně z e-mailu dalo dostat naprosto bez problémů. Přechod na stránky by měl být jakýmsi pokračováním e-mailu, ať už po stránce grafické či funkční. Pokud nabízíte v elektronické poště produkty, odkaz by měl vést přímo na konkrétní místo. E-mail by tak měl být jen první částí procesu komunikace se zákazníkem.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs