E-komerce a bezpečnost

E-komerce a bezpečnost

Bezpečnost většiny transakcí v oblasti elektronického obchodování je zajišťována pomocí protokolu SSL (secure sockets layer), který byl navržen k šifrování výměny dat prostřednictvím internetu. I když je tato metoda stále obecně považována za efektivní, zvyšující se počet zranitelných míst společně s dalšími problémy nutí přemýšlet firmy podnikající v e-komerci o bezpečnějších standardech. E-bussines směřuje stále více k užívání technologie jazyka XML, který nezajištuje jen webové služby, ale i bezpečnost transakcí mezi jednotlivými počítači.

Odolnost proti selhání však nespočívá jen v nástrojích pro ochranu dat. Je zapotřebí sledovat trendy a udržovat systémy aktualizované co do nejrůznějších upgradů a bezpečnostních záplat (patch). Protokoly SSH a PGP, jež jsou považovány za velmi bezpečné, mají také své nedostatky. Největším nedostatkem SSL je spoléhání na autorizaci a certifikaci na straně uživatele, což vyžaduje přinejmenším základní porozumění technologiím a procesům hrajícím roli v zajištění bezpečnosti. Uživatelé pak nevědí, jak nakládat s certifikáty na straně webových prohlížečů. V důsledku toho jsou pak často využívána pouze ta zabezpečení, která zajišťuje server.

Bezpečnostní mezery v prohlížečích a nevědomost uživatele tak vedou k nezajištěným transakcím. Jiný výzkum však uvádí, že SSL je navzdory svým nedostatkům stále oblíbené. Jeho poslední verze, známá jako TLS (transaction level security) není tak rozšířená jako její předchůdce. Analytici předpovídají, že hlavní roli v zabezpečení budoucího elektronického obchodování bude hrát právě XML.
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily