Definice a hodnocení kompetencí - přehled možných přístupů

Implementace systémů efektivního učení, rozvoje a řízení výkonu vyžaduje využívání modelů kvalifikace a funkční přístup k hodnocení jednotlivců podle těchto modelů. Článek se zabývá hlavními možnostmi definice a hodnocení kvalifikace.

Systémy efektivního učení a řízení výkonu musí mít určité metody hodnocení potřeb každého jednotlivce. Díky nim mohou poskytnout danému člověku potřebné školení a další výuku. Model kvalifikace je skupina schopností jednotlivce, které nejlépe odpovídají požadavkům na určitou práci či funkci.

Článek dále popisuje typy definic pojmu „kompetence“, typy modelů a jejich význam pro výběr vhodného softwaru pro učení či systému řízení výkonu. Najdeme zde i popis jednotlivých hodnocení a posuzovací stupnice.
Zdroj: Click2learn - informace o softwarových řešeních v oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Click2learn