CIS na scestí

Před deregulací byly distribuční společnosti nuceny si vyvíjet vlastní systémy pro zpracování dat o zákaznících a obchodních transakcích. Po zahájení deregulace musí distribuční a přenosové firmy komunikovat s celou řadou obchodních partnerů a sdílet s nimi velké objemy informací. Ukázalo se, že existuje celá řada standardů pro zpracování dat, které jsou však poměrně nekompatibilní a nekonzistentní.

Na některých regionálních energetických trzích v USA začala fungovat speciální pracovní skupina, která se snaží prosadit tzv. SET – standard pro elektronický přenos dat. Ostatní státy se přiklání ke standardu XML a snaží se s jeho pomocí vyřešit stávající nekompatibilitu svých systémů. Problémy nastávají především při přenosu číselných údajů (nuly na začátku čísla účtu apod.), s konektivitou, časovými pásmy či zbytečnou duplikací dat.
Zdroj: EnergyPulse - Články, analýzy a komentáře ke všemu, co se týká globální elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje EnergyPulse