Celopodniková spolupráce se rozhodně vyplatí

Obchodování a podnikání nestojí pouze na transakcích. Obchodování funguje také na základě důvěry, vztahů a poskytování dlouhodobých a trvalých hodnot. Nyní firmy přijaly web jako platformu pro základní transakce a komunikaci. Je tedy na čase ověřit si, zda se zboží a služby nedají prodávat a poskytovat rychleji, konzistentněji a kvalitněji. Článek pojednává o tom, jak mohou firmy do tohoto procesu zapojit intelektuální kapitál svých zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů.

Průzkumy prokázaly, že sdílení znalostí a spolupráce se příznivě odrazila na ziscích společností a vytvořila další obchodní příležitosti. Aby byla spolupráce efektivní, lidé pracují ve velkých týmech, které se skládají obvykle z jejich kolegů, zákazníků a obchodních partnerů. Práce v těchto globálních podmínkách vytváří krátkodobé či dlouhodobé vztahy.

Nejvíce znalostí se však údajně skrývá na místech, odkud se nedají zpětně získat – např. v e-mailových schránkách, v interních dokumentech, na stránkách stažených z webu nebo prostě v hlavách zaměstnanců. Sdílení těchto informací napomáhají systémy celopodnikové spolupráce.

Efektivní řešení celopodnikové spolupráce musí zaměstnancům poskytovat mimo jiné možnost:
* shromažďovat, organizovat a vytvářet nestrukturované informace,
* tyto informace analyzovat, kontrolovat a schvalovat,
* učit se od kolegů a z organizačních postupů firmy,
* vyhledávat a používat informace jiných pracovníků.

Článek se dále zmiňuje o konkrétních softwarových řešeních celopodnikové spolupráce. Ty se obvykle skládají ze čtyř základních funkcí:
1) webová pracoviště umožňují sdílení znalostí s jinými lidmi (ve virtuálních společenstvích),
2) spolupráce s většinou umožňuje zaměstnancům pracovat samostatně nebo v týmu a přistupovat ke znalostem jiných lidí,
3) podniková báze znalostí zachycuje výsledky online práce a usnadňuje tak jejich další využití, např. pro učení,
4) podniková integrace umožňuje propojení webových pracovišť s transakcemi, na kterých jsou založena.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line