Budoucnost mobilního Internetu

Budoucnost mobilního Internetu se dá jen těžko předvídat. Stejně tak je tomu i u jiných mobilních technologií – na počátku 80. let se například předpokládalo, že do roku 2000 bude používat mobilní telefon 900.000 Američanů; skutečný počet přitom činil téměř 70 miliónů.

Důležité také je, jak lidé bezdrátový Internet vnímají. Zpočátku to pro ně bude nějakou dobu jen Internet bez drátů a k poznání, že jde opravdu o něco nového, dojdou zřejmě až později. Mobilní Internet se liší od mobilního telefonu asi jako telefon od telegrafu. Je to zcela jiné médium.

Po krátké době využívání mobilního Internetu se však zdá, že mobilní Internet budou zákazníci využívat spíše ke komunikaci s jinými lidmi, firmy naproti tomu tímto způsobem rozšíří podnikové informační systémy. Mnoho firem se snaží vývoj bezdrátového Internetu formovat a poskytují nová technologická řešení. Tyto firmy mají tu výhodu, že se mohou poučit ze zkušeností s klasickým Internetem a nebudou opakovat stejné chyby.

Stále více se do popředí dostává také otázka bezpečnosti bezdrátové komunikace. Po špatných zkušenostech s úpadkem internetových společností je také nutné přehodnotit obchodní procesy.

**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist