Ženy stále zastávají méně placené funkce

Stále málo žen pracuje v oblastech, které jsou považovány za klíčové pro ekonomický rozvoj a lépe honorované. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské komise o rovnosti mezi muži a ženami ve 27 zemích EU. Komisař Vladimír Špidla, který je zodpovědný za oblast rovných příležitostí, potvrdil, že hlavní výzvy zůstávají, zejména s ohledem na „podporu kvalitativního aspektu rovnosti“.

Zpráva uvádí, že zaměstnanost žen od roku 2000 neustále roste a naopak jejich nezaměstnanost dosáhla nejnižší úrovně za posledních deset let. Platový rozdíl, segregace na pracovním trhu a rovnováha mezi pracovním a rodinným životem však zůstávají výzvami, které podkopávají kvalitativní aspekty práce. Platový rozdíl mezi muži a ženami zůstává od roku 2003 stejný, na úrovni 15 %.

Účast žen na pracovním trhu je podle výsledků zprávy stále velkou měrou charakterizována vysokým a rostoucím podílem práce na částečný úvazek. V roce 2007 byl podíl žen pracujících na částečný úvazek 31,4 %, zatímco mužů pouhých 7,8 %.

Další problém je v tom, že některé země čelí vysoké segregaci v zaměstnáních a také sektorové segregaci. Jen málo žen pak pracuje v dobře placených a klíčových ekonomických oblastech. Například jen 29 % vědců a inženýrů v EU tvoří ženy.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz