Záleží na manažerech

Záleží na manažerech

Klíčem k úspěšnému byznysu nejsou firemní strategie nebo systémy. Jsou to charaktery a dovednosti jednotlivých manažerů, kteří denně pracují v duchu své vůle a přesvědčení s firemními zaměstnanci. Takový úspěch je věcí charakteru a odvahy a zdaleka není běžnou záležitostí. Finanční výsledky budují lidé, nikoli naopak. Chce-li podnik od svých zaměstnanců, aby mu vydělávali peníze, musí jim poskytnout něco, co je k tomu povzbudí. Zaměstnance by měl vést důvěryhodný manažer, jehož zájmem je integrita mezi lidmi a obchodem.

Světově uznávaný manažer a autor odborných knih David H. Maister provedl nedávno průzkum, kterého se zúčastnilo 139 firem poskytujících profesionální služby z celého světa. Cílem průzkumu bylo pomocí 74 otázek zjistit příčiny finančního úspěchu firem. Nakonec se však ukázalo, že valná většina dotázaných spatřuje svůj finanční úspěch v odpovědích na pouhých 9 otázek, které se týkají právě řízení zaměstnanců a vztahů se zákazníky.

Manažeři by podle Maistera měli být rozhodně týmovými hráči. Měli by zaměstnancům pomáhat v dosahování jejich cílů a motivovat je. Motivace přitom spočívá v tom, co by motivovalo i manažery samotné. Vše záleží daleko více na jejich emoční inteligenci, interpersonálních dovednostech a sociálním cítění než na tom, zda byli k řízení zaměstnanců odborně vyškoleni.
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR