Využívání vizuálních pomůcek při prezentacích a projevech

Víte, že lidé vnímají více než osmdesát procent okolního světa prostřednictvím zraku? To znamená, že pokud prezentujeme své myšlenky lidem, zapamatují si mnohem snáze to, co vidí, než zvukové vjemy. Výzkum zmiňovaný v článku uvádí, že z obsahu prezentace využívající vizuálních pomůcek si její účastníci pamatovali po třech dnech 65 % informací, zatímco v případě, kdy vizuální nástroje využity nebyly, to bylo pouhých 10 %. Další studie uvádějí, že obrazové materiály mohou snížit čas potřebný k objasnění tématu o více než čtvrtinu. Posluchači považují také přednášejícího za profesionálnějšího.

Pravděpodobně pro každý druh veřejného projevu může být využívání vizuálních materiálů přínosem. Investor lépe pochopí výnosy, příjmy i výdaje a ztráty, když použijete kruhový či sloupcový graf k tomu, abyste ukázali, kam finanční prostředky proudí. Nově příchozímu zaměstnanci může pomoci ke snazšímu pochopení politiky chování k zákazníkům například instruktážní video atd. Někdy mohou být vizuální pomůcky základním předpokladem úspěchu. Zejména – jde li o abstraktní, komplexní nebo jinak obtížné téma; klíčové sdělení má charakter obrazu, obsahuje mnoho matematických výpočtů, vzorců apod.

Vizuální prezentace může nabývat mnoha forem – lze využít klasické i bílé tabule s popisovači, multimediální produkce, počítače, trojrozměrné modely, plakáty, CD-ROM, video, zpětný projektor, ale také fotografie, přehledy a seznamy, grafy, barevné zvýraznění či třeba kreslené vtipy. Jednotlivé metody lze samozřejmě vhodně kombinovat. Jejich konkrétní využití závisí na cílích, tématu, posluchačích, samozřejmě rozpočtu a také stylu řečníka.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown