Vytváření online obsahu a jeho funkce na trhu

Internetová ekonomika vyžaduje efektivní ekonomické modely. Vytváří se také vzájemný vztah mezi online obsahem a novou ekonomikou. Online obsah začíná být základem pro mnoho průmyslových odvětví, což s sebou logicky přináší i nové možnosti podnikání v této oblasti.

Poskytovatelé online obsahu pocházejí přímo z konkrétních průmyslových oborů a tento obsah prodávají. Mohou to být výzkumní pracovníci, spisovatelé a multimediální producenti. Tvůrci obsahu vlastní autorská práva. Dále zde existuje skupina sekundárních poskytovatelů obsahu – ti obsah získávají od ostatních stran a znovu jej prodávají. Všechny další podniky jsou spotřebiteli a jejich úspěch závisí na tom, jaké zaujmou strategie a postoje ve věci obsahu.

Online obsah se nedá produkovat masově – je totiž obvykle úzce specializovaný. Dá se sice přetvářet k dalším účelům, ovšem za cenu rizika snížení jeho kvality. Poskytovatelé obsahu na Internetu mají tu výhodu, že obsah se dostane k více lidem a proto jsou vyšší i jejich zisky. Musí si však vytvořit zavedenou a důvěryhodnou značku.
Zdroj: Content Wire - informace z oblasti Content Delivery a Content Managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Content Wire