Vrcholový management a informační technologie - jako dvě hrdličky?

O roli výkonného ředitele podniku (CEO – Chief Executive Officer) slyšíme dnes a denně. V posledních letech se však stále více diskutuje o roli výkonných informačních pracovníků (CIO – Chief Information Officer), konkrétně o jejich vtahu k již zmíněným výkonným ředitelům. Přirovnáme-li tento vztah k manželství, nezbývá než stále mluvit o manželské krizi. Neznamená to však, že by se tato krize za poslední roky nevyvíjela k lepšímu. 89% výkonných informačních pracovníku v nedávném americkém průzkumu potvrdilo, že od svých zaměstnavatelů získávají stále větší pravomoci, jelikož si tito začínají uvědomovat důležitost investicí do informačních technologií, zejména e-komerce.

Spojení vrcholového managementu a informačních technologií je pro dnešní podnikání nezbytné. Výkonní ředitelé a výkonní informační pracovníci by proto k sobě měli stále hledat bližší cestu, a to hlavně spoluprací na půdě podnikové organizace, komunikace a provozu. Výkonný informační pracovník musí ve své funkci zastávat čtyři role: stratég, obchodní poradce, informatik a architekt. Znamená to, že by se měl za podpory výkonného ředitele starat o informační gramotnost a systém společnosti, stejně tak jako se podílet na vytváření a dosahování jejích obchodních cílů.

Spolupráce výkonného ředitele s informačními odborníky přinesla podnikům již mnoho výhod. V konečné fázi to znamená zisk, technický pokrok a větší zájem ze strany investorů i zákazníků. Důležitá je proto hlavně komunikace a vybudování vzájemného vztahu důvěry. Dosažení úspěšné spolupráce může trvat dlouhé roky, zdá se však, že se vyplatí do tohoto vztahu ještě investovat čas a peníze.

**Datum vydání:** IX/2002
Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business