Úspěšní manažeři umí jednat s lidmi

Úspěšní manažeři umí jednat s lidmi

Stále větší množství top-manažerů věří, že právě lidé rozhodují o úspěchu či neúspěchu firmy. Otázkou však je, jací lidé vedou firmu k „lepším zítřkům“. Mnoho firem se snaží zaměstnávat a rozvíjet pouze takové zaměstnance, kteří mají určitou skupinu schopností a kompetencí (kreativitu, ochotu k inovacím, přizpůsobivost, schopnost týmové práce, osobní integritu apod.). Tyto schopnosti jsou zárukou toho, že dojde k naplnění podnikových strategií a s nimi souvisejících cílů. Manažeři tvoří speciální kategorii, protože se formulace podnikových strategií aktivně účastní a jsou za plnění cílů přímo zodpovědní.

Pracovní doba manažera je roztříštěna do velkého množství aktivit, které s jejich plánem mají navenek jen málo společného. Proto se manažeři snaží vyřešit spíše praktické záležitosti a strategie odsouvají do pozadí. Stráví většinu času komunikací s lidmi a jsou často nuceni improvizovat. Průzkumy ukázaly, že nejvíce zdůrazňovaným aspektem managementu jsou interpersonální aktivity – účastníci jednoho průzkumu sem zahrnuli například vedení ostatních, koučing, motivaci podřízených, komunikaci, rozvoj vlastních schopností, poskytování zpětné vazby apod.

Průzkum také zjišťoval, zda jsou nějaké rozdíly mezi manažery (osobami, které vedou alespoň malý tým lidí) a „nemanažery“, tedy odborníky bez jakékoli manažerské odpovědnosti. Mezi těmito dvěma skupinami jsou značné interpersonální rozdíly. Lidé s manažerskými povinnostmi byli spíše dominantní, sebejistí, vypočítaví a arogantní. Zajímavé je, že odborníci, kteří měli v plánu stát se manažery, oplývali vlastnostmi identickými s vlastnostmi manažerů.
Zdroj: Prague Business Journal - Informace o podnikání a průmyslu v České republice, stránky v angličtině.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Prague Business Journal