Tesco zjednodušuje odměny vrcholových manažerů

Ještě dříve, než se 1. července 2011 sejdou akcionáři britského maloobchodního řetězce Tesco na letošním výročním zasedání, oznámilo jeho vedení, že dojde k reformě v odměňování vrcholových manažerů. Reaguje tak na ožehavou otázku zasedání, jíž má být právě nespokojenost akcionářů s odměnami, a chce tak zavést jednodušší a jasnější strukturu odměn svých nejvyšších představitelů. Informoval o tom britský server People Management na základě právě zveřejněné výroční zprávy 2010/2011.

Nová struktura odměn sjednocuje dosavadní čtyři dlouhodobé pobídkové plány do jednoho. Výkonnost pak bude hodnocena na základě dvou místo dosavadních pěti měřítek – výnosnosti zapojeného kapitálu a zisku na akcii. Dojde také ke snížení počtu měřítek pro výroční bonusy z více než dvaceti na sedm.

Větší důraz na výkonnostní složku platu

Předseda představenstva David Reid uvedl, že konzultace s akcionáři probíhaly celý rok a výsledkem je jednodušší struktura odměn s jasnějšími strategickými finančními cíli. Odměny tak zůstanou na srovnatelné úrovni, více se však propojí se zájmy akcionářů. Stejná výkonnostní kritéria budou platiti pro 500 top manažerů, čímž bude zaručeno dodržování zájmů akcionářů napříč vedením celé organizace.

Taktéž balíček odměn výkonného ředitele byl upraven tak, aby se více zaměřil na výkonnostní složku. Nastupující výkonný ředitel Philip Clarke tak dostane základní mzdu ve výši 1,1 milionu liber. Předchozí CEO Terry Leahy měl v roce 2010 základní plat ve výši 1,4 milionu liber.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management