Stavitel, nebo horolezec?

Existuje celá řada pojmů, které popisují různé typy vůdců. Jsou charismatičtí vůdcové, vůdcové-kouči, byrokrati, demokrati, autoritáři atd. Článek přichází s jednoduchou klasifikací dvou základních typů - stavitelů a horolezců.

Stavitelé budují pevné organizace, investují do svých lidí a chtějí, aby ostatní zlepšovali své dovednosti. Mají plány ve své mysli a drží se jich, takže žádné vnější projekty nezasahují do jejich rozvrhu. Sledují kvalitu, protože vědí, že to, co za sebou zanechají, o nich bude vypovídat.

Horolezci jsou jiní. Chtějí také být úspěšní, ale do středu pozornosti se dostávají spíše na úkor svých kolegů. Bývají talentovaní, ale svůj talent využívají k rozvoji vlastní kariéry a ne k budování organizace nebo kariéry druhých. Mají odvahu a jistou dávku agresivity. Spíše než to, jací jsou týmoví hráči, je zajímá, jak vypadají. Naopak je nezajímá, co bude s jejich organizací, když odejdou.

Problém je v tom, že mnoho horolezců si myslí, že jsou stavitelé. Platí to zejména u vyššího managementu. Jelikož pouze každý sám může mít kontrolu nad sebou, položte si následující otázky. Odpovídejte ano, nebo ne a buďte k sobě upřímní. Když odpovíte převážně kladně, jste stavitelé. Negativní odpovědi vám pomohou odhalit, kde se zdokonalit.

- Pomáháte druhým lidem, aby dosáhli stejného profesionálního růstu, který jste si vybrali pro sebe?

- Obětujete svůj čas rozvoji druhých, aby byli ve své práci lepší?

- Žádáte o pomoc s projekty a sdílíte úspěch, když přijde?

- Máte radost, když můžete podpořit něčí sebevědomí?

- Je vaší prioritou hledat možnosti řešení problémů, nebo někoho, koho byste mohli obvinit?

- Když za vámi někdo přijde s problémem, posloucháte více, než mluvíte?

- Sdílíte nové znalosti a informace se svým okolím?

- Hledáte způsoby, jak pomoci druhým, aby byli lepší v tom, co dělají?

- Když se něco pokazí, přebíráte zodpovědnost stejně rychle a ve stejné míře, jako kdyby se to povedlo?

- Když děláte něco pro druhé, děláte to bez očekávání něčeho jiného na oplátku?

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues