Správná implementace nástroje pro správu znalostí

Správa znalostí je definována různými způsoby. Může to být obchodní model operující se znalostmi, který pomůže firmě vytvářet, určovat, hodnotit, povznášet, sdílet a aplikovat její intelektuální kapitál. Zároveň je to kombinace technologie, metodologie a kolektivní víry v konkurenční výhody, které má přinést.

Pomalu odeznívá doba, kdy bylo nástroje pro správu znalostí obtížné zavádět, ale také nesnadné ovládat. K tomu se většinou přičetla vysoká cena a zákazník byl zrazen od svého záměru pořídit si takový nástroj.

Dnes jsou již IT plně funkční, nejsou extrémně drahé a jejich implementace nebývá nijak obtížná. Pokud ovšem víte jak na to:
* Soustřeďte se na výsledek, ne na samotný koncept,
* Začněte od základu,
* Definujte přídavné projekty pro KM,
* Odlište měřitelné a neměřitelné výsledky, které od projektů očekáváte,
* Vyberte si nástroj, který je snadno implementovatelný, ovladatelný a v maximální možné míře vhodný pro vaše zaměření,
* Získejte pro systém své zaměstnance, a
* Navrhněte, vyviňte a implementujte jednotlivé projekty rychle.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: metakm - server pro oblast správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje metakm