Správná implementace nástroje pro správu znalostí

Správná implementace nástroje pro správu znalostí

Správa znalostí je definována různými způsoby. Může to být obchodní model operující se znalostmi, který pomůže firmě vytvářet, určovat, hodnotit, povznášet, sdílet a aplikovat její intelektuální kapitál. Zároveň je to kombinace technologie, metodologie a kolektivní víry v konkurenční výhody, které má přinést.

Pomalu odeznívá doba, kdy bylo nástroje pro správu znalostí obtížné zavádět, ale také nesnadné ovládat. K tomu se většinou přičetla vysoká cena a zákazník byl zrazen od svého záměru pořídit si takový nástroj.

Dnes jsou již IT plně funkční, nejsou extrémně drahé a jejich implementace nebývá nijak obtížná. Pokud ovšem víte jak na to:
* Soustřeďte se na výsledek, ne na samotný koncept,
* Začněte od základu,
* Definujte přídavné projekty pro KM,
* Odlište měřitelné a neměřitelné výsledky, které od projektů očekáváte,
* Vyberte si nástroj, který je snadno implementovatelný, ovladatelný a v maximální možné míře vhodný pro vaše zaměření,
* Získejte pro systém své zaměstnance, a
* Navrhněte, vyviňte a implementujte jednotlivé projekty rychle.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: metakm - server pro oblast správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje metakm