Sociální média (2/2): Začněme využívat kolektivní inteligenci

V předchozím článku jsme viděli, že společnosti poskytující sociální sítě se mohou stát katalyzátorem transformaci našeho zlomeného společenského diskurzu. Nyní se podíváme, jaké výhody přinese kolektivní inteligence.

Ilustrační snímek

Mohli bychom díky ní začít přicházet na skvělá řešení problémů, na která dnes jako samostatní jednotlivci nebo malé skupiny nemůžeme přijít. Jsme totiž leckdy omezeni vlastními přesvědčeními, protože neslyšíme ostatní názory. Abychom dokázali využít kolektivní inteligence, je třeba sestavit vhodné algoritmy – to však není snadné. Možné to však je, tvrdí článek na webu management-issues.com.

V případě inovativních formátů porad, které byly zmíněny v předchozím článku, bylo úspěchu dosaženo díky přirozeným vlastnostem kolektivní inteligence. Těmi jsou:

Vysoká inteligence: Tyto porady, nebo spíše workshopy, ústily v návrhy vysoce inteligentních řešení. Účastníci se později shodovali, že tato řešení by sami nikdy nedali dohromady.

Vysoká rychlost: Základní dynamika debat stojí na přesvědčování. Kombinace různorodých hledisek potom umožňuje důkladné zhodnocení všech návrhů. Cesta k poznání je rychlejší, když nejsme omezeni kapacitou mozku jednotlivce. Při workshopu se využívala spíše celá síť vzájemně propojených mozků, nikoli jen jejich pouhý součet. Během workshopů tak diskuse často ani nebyla nutná, protože kolektivní přemýšlení projevilo v procesu hlasování na úrovni celé pracovní skupiny.

Názory bez zkreslení a předsudků: Řešení nalezená na workshopech byla prosta individuálních předsudků. V pracovní skupině obvykle bylo asi 40 účastníků. Aby se dostali k nezaujatým řešením, byl proces navržen tak, aby vyprodukoval řešení vyššího řádu, a ne pouze řešení založené na nejmenším společném jmenovateli – což je právě výsledek debat v tradičním smyslu.

Přirozená tolerance: Nezaujatá řešení vyvstávají z agregace a smíchání prvků a názorů stojících zdánlivě proti sobě. Vznikne tak něco, co je životaschopné. Proto při správně nastaveném procesu není důvod k démonizaci kterýchkoli z řešení, která v procesu někdo navrhne.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Sociální média (1/2): Brání rozmanitosti?

Aktuální

Sociální média (2/2): Začněme využívat kolektivní inteligenci