Silné řízení je klíčem k omezení úplatků a korupce

Klíčem k omezení korupce ve firemním světě, jež se na rozvojových trzích jako je Čína, Brazílie, Mexiko a Indie stále více rozrůstá, je správné a především silné řízení. Ve studii mezi 165 mezinárodními firmami bylo zjištěno, že většina firem nemůže uvést příklad tvrdého opatření proti korupci.

Firmy věří, že základem je vybudovat firemní kulturu, která stojí na firemních hodnotách a víře, více než zavádění globálních regulačních systémů v rámci antikorupční prevence. Třetina nejvyšších pracovníků vedení uvádí, že usvědčení z korupce bylo jedním z nejdůležitějších faktorů při firemním rozhodování o zavedení antikorupčního programu.

V některých firmách korupce stále stoupá, ale není to vlivem rostoucí korupce, ale je to součástí lepšího systému dohledu a kontroly. Na dvě třetiny firem prohlásilo, že mají antikorupční program, zatímco v roce 2000 to byla polovina. Firmy také více využívají cizí pomoc při zavádění antikorupčního programu.

-jh-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues