Sedm způsobů, jak dokonale zabránit inovaci

Řada firem vytváří kulturu, v níž potlačuje prostor pro nové myšlenky. Inovace jsou přitom v dnešním technicky vyspělém a konkurenčním pracovním prostředí nutné. Článek proto upozorňuje na základní chyby spojené s inovacemi.

- Věříte, že inovace prostě přijde. Tato úvaha je stejná, jako byste čekali, že vám bez vlastního přičinění jednoho dne vyroste krásná zahrada. Inovace vyžaduje investici času i peněz a podpůrný proces, který ji povede. Lobujte proto na své pracovišti za důležitost inovací.

- Říkáte každému, ať uvažuje inovačně a svoláváte diskuse. Dobré myšlenky samy o sobě nejsou inovací. Nejde jen o to, sdělit si nápady, ale budovat kulturu, která podpoří inovace obecně. Vytvořte formální proces, který podpoří inovace.

- Necháváte úspěch inovací jen na bedrech oddělení IT. Technologie podporuje inovace, ale sama nevede. IT hraje tedy pouze částečnou roli v celkové firemní kultuře.

- Vytváříte překážky v toku myšlenek. Byrokratické procesy brzdí inovaci. Budujte proto inovační kulturu tak, aby byla průhledná a jasná a podporovala rozvoj celé firmy.

- Vnímáte vše odlišné a nové jako špatné. Odpor vůči změnám je velká chyba. Sledujte proto příběhy lidí a firem, které se nebojí riskovat, a inspirujte se.

- Předáváte dobré nápady právnímu nebo účetnímu oddělení. Myšlenky jsou křehké a snadno se zničí. Právní i finanční otázka hraje důležitou roli, hlavní kontrolu nad novými myšlenkami by ale měl mít profesionál z nejvyššího patra vedení.

- Příliš se bojíte selhání. Management by měl být tolerantní vůči občasným neúspěchům. Nic nemůže uspět pokaždé. To však není důvod, abyste se nepouštěli do nových věcí.

-kk-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com