Rozvoj obchodu s pojištěním počasí

Hovory o počasí mohou být britskou národní vášní, trh s pojištěním proti ztrátám vyplývajícím z nepříznivých povětrnostních podmínek se však teprve začíná rozvíjet. Přestože rozmary počasí stojí britské firmy přibližně 8 miliard liber (14,87 miliardy dolarů) ročně, existují v Evropě podle odborníků některé faktory, které dosud bránily rozvoji trhu s deriváty, jejichž pomocí by se mohly firmy proti těmto ztrátám pojistit.

Deriváty počasí jsou finanční nástroje, jejichž pomocí se mohou společnosti pojistit například proti změně počasí, dešti nebo sněhu. Ztráty způsobené počasím mohou mít formu nízkého prodeje zmrzliny v chladném létě nebo plynu v teplé zimě. Deriváty se liší od pojištění tím, že poškozený nemusí dokazovat skutečné finanční ztráty. Platba je vždy založena na povětrnostních podmínkách uvedených ve smlouvě.

Americké společnosti deriváty počasí hojně využívají, v Evropě však byla liberalizace energetiky pomalejší. Plynárenské i energetické společnosti v Evropě čelí menším rizikům, protože většinou obchodují v rámci dlouhodobých kontraktů. Rozvoji pojištění proti počasí brání také nejednotnost evropského trhu s energiemi a absence daňových pobídek.

Objem pojištění proti počasí je z uvedených důvodů v Evropě dvakrát menší než ve Spojených státech, přesto se počet smluv podle poskytovatelů pojištění pomalu zvyšuje.

Podle Rosse Mcintyra ze společnosti **Deutsche Bank** mají v Evropě o deriváty počasí zájem hlavně maloobchodníci, sportoviště a pohostinství, zatímco ve Spojených státech je využívají hlavně energetické firmy. Mcintyre také prohlásil, že se na trhu s deriváty postupně vytváří rovnováha, protože některé firmy se chtějí pojistit například proti teplé zimě a jiné proti studené zimě.

Stále častěji se ozývají kritiky neexistence celoevropské databáze počasí a jeho předpovědí. Na rozdíl od Spojených států, kde jsou informace o povětrnostních podmínkách zdarma, v Evropě mohou náklady spojené se získáním dat výrazně potlačit rozvoj trhu s pojištěním proti počasí.

**Datum vydání: III/2004**
Zdroj: Energy Central - Zdroj informací o elektroenergetice.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Energy Central