Psychologické testy

Cílem psychologických testů je stanovit rozdíly mezi různými lidmi nebo zjistit, jak se kdo hodí pro určitou činnost. Výsledek testu nemá sám o sobě žádnou vypovídací hodnotu (svědčí o tom např. zpochybnění analytické metody IN-SIGHT). Příprava testu je velmi náročná, zásadní roli zde hraje ověřování testů a volba cílové skupiny lidí.

Osobnostní testy mohou vycházet buď z biologického základu (např. metoda HDI) nebo z tendence chování (test DISG). Jedním z nejvíce používaných testů je v současné době Meyer-Briggs.

Přínos osobnostních testů spočívá v poznání sebe sama. Jedinec, který zná své silné a slabé stránky nebo způsoby reakcí, dokáže udržovat lepší úroveň vztahů s ostatními. V zaměstnání se tyto vztahy projeví například zlepšením týmové spolupráce.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz