Prohlídka organizační šroubovice

Vedoucí pracovníci si často stěžují na neschopnost organizací řádně vykonávat své funkce. První krok k odhalení příčin konkrétních dysfunkcí spočívá v pochopení toho, jak specifika organizace ovlivňují chování každého jedince a určují jeho výkonnost. K identifikaci charakteristických vlastností organizace můžeme použít metaforu DNA. Podobně jako dvojitou šroubovici DNA spojují pojítka mezi základními páry čtyř nukleotidů, má i vyvíjející se organizace čtyři stavební bloky spojené nesčetným množstvím pojítek určujících její podobu a chování. Tyto bloky tvoří právo na rozhodování, informace, motivátory a struktura.

Americká poradenská společnost **Booz Allen Hamilton** vytvořila v této souvislosti jednoduchý on-line nástroj, který slouží ke zhodnocení sil organizace ve všech čtyřech výše uvedených oblastech. Uskutečnila tak na zvláštních webových stránkách průzkum, v jehož rámci odpovídali účastníci na 19 otázek. Podle odpovědí byly organizace účastníků zařazeny do jednoho ze sedmi předdefinovaných profilů. V prosinci 2003 čítaly tyto webové stránky více než 4 tisíce provedených profilů. Klíčové výsledky vypadají následovně:

- Většina organizací není zdravá.
- DNA organizace se mění spolu s tím, jak se organizace rozvíjí.
- Postoje určují výše postavení manažeři.
- Zaměstnanci na nižších manažerských postech mají pocit, že jsou málo řízeni.
- Rozhodovací práva nejsou nejasná.
- Typický je nedostatek výkonných opatření.

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business